fot. PAP/Leszek Szymański

Prezydent A. Duda: Realizowane projekty gazowe zapewnią Polsce niezależność energetyczną

Polska realizuje obecnie wiele projektów gazowych, które zapewnią niezależność energetyczną – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników rozpoczętej dziś konferencji Gazterm.

List prezydenta RP odczytał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Rozpoczęta dziś gazowa konferencja odbywa się w nadmorskich Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie).

„Realizujemy obecnie szereg projektów gazowych, które zapewnią nam niezależność energetyczną i pozwolą stworzyć w Polsce hub gazowy dla całej Europy Środkowo-Wschodniej” – podkreślał Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał o gazociągu Baltic Pipe, który – jak mówił – zapewni dostęp do gazu z Norwegii dla Polski.

„Rozwijamy korytarz północ-południe, który docelowo połączy Świnoujście z rynkami południa Europy. Trwają zaawansowane prace nad realizacją połączenia gazowego GIPL, łączącego rynki gazowe Polski i państw bałtyckich oraz Finlandii. W niedalekiej przyszłości połączenie gazociągów GIPL i Balticconnector umożliwi stworzenie łańcuch gazowego wokół Bałtyku, którego Polska będzie ważnym ogniwem” – dodał.

„Są to dziś priorytety polskiej energetyki potwierdzające nasze odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz stałą gotowość do podejmowania wysiłku modernizacyjnego” – kontynuował prezydent.

„Z tym większą satysfakcją odbieram fakt, że taka postawa zyskała uznanie partnerów transatlantyckich. Już teraz jesteśmy jednym z ważniejszych odbiorców amerykańskiego gazu LNG w Europie” – dodał na zakończenie szef państwa polskiego.

„Dobrze jest wyobrazić sobie Trójmorze, jako element geograficzny” – powiedział z kolei pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

„Mamy na północy Polskę, kraje bałtyckie Litwę, Łotwę i Estonię, mamy możliwość sprowadzenia gazu do tego północnego regionu Trójmorza, zarówno przez gazociągi, które będą nas łączyły z nowymi źródłami tj. Baltic Pipe (…) i terminale, gazoporty, które pozwalają przyjmować skroplony gaz w Świnoujściu i Kłajpedzie na Litwie” – dodał.

Jak kontynuował, „jeżeli do tego dodamy inerkonektory, które w tej chwili są budowane, a dwa najważniejsze tj. pomiędzy Polską a Słowacją i Polską a Litwą to w zasadzie można powiedzieć, że od strony północnej ta strategia integracji jest realizowana”.

Jak mówił, Trójmorze jest regionem rozległym.

„Mamy też Bałkany, które też zmierzają do tego, by regionalnie zróżnicować możliwości dostaw gazu. Gaz skroplony, który wchodzi na Bałkany i w większej ilości będzie wchodził przez Grecję, ale to także gazociąg Tanap, który od południa będzie w stanie zaopatrywać odbiorców w regionie Trójmorza. Kluczowe jest także to, co dzieje się w Chorwacji dlatego, że terminal na wyspie Krk, który w tej chwili jest realizowany(…) będzie umożliwiał wprowadzenie gazu do naszego trójmorskiego regionu także od strony Adriatyku” – powiedział Piotr Naimski.

„W pewnym sensie kluczowym punktem Trójmorza stają się Węgry dlatego, że to my w Polsce, poprzez system gazociągów przesyłowych na Słowację, będziemy niedługo mieli połączenie z Węgrami, a Węgrzy będą mieli połączenie zarówno z Rumunią jak i z Adriatykiem” – podkreślał.

„Jeżeli uda nam się zrealizować te wszystkie projekty – a większość z nich jest w tej chwili na etapie realizacji – to będziemy mogli mówić, że twarda infrastruktura jest na miejscu” – dodał.

„Jeśli uzyskamy dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw to wtedy będziemy mogli mówić o liberalizacji dostaw” – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Piotr Naimski.

Program tegorocznej konferencji obejmuje najważniejsze trendy w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz czynniki, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach gazu – poinformowali organizatorzy. Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na tematach związanych z bezpieczeństwem rynków, współpracą międzynarodową w zakresie handlu gazem oraz integracją rynków gazu w regionie Trójmorza i basenu Morza Bałtyckiego.

W ramach Szczytu Gazowego Trójmorza omówione zostaną plany i kierunki działań zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem.

Dla Polski i wielu państw Trójmorza w perspektywie 2022 r. powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego jakie zapewni Baltic Pipe – podkreślają organizatorzy. Obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób z Łotwą, Estonią i Finlandią. Z kolei doświadczenia w zakresie integracji, bariery do pokonania, infrastruktura handlowa i magazynowa będą przedmiotem dyskusji w ramach Forum Operatorskiego Regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.

W tym roku konferencja odbywa się po raz 23. Potrwa do 30 września br.

PAP

drukuj