Poznań: 5 maja sympozjum nt. roli „Humanae vitae” w małżeństwie i rodzinie

W Poznaniu 5 maja odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Miłość – Małżeństwo – Rodzicielstwo. Humanae vitae – Wzniosła teoria czy realna pomoc?”. Organizatorem konferencji jest Wydział Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 7.30 Mszą św. pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego. Pierwszy wykład zacznie się ok. godz. 9.00. Wśród prelegentów znajdują się m.in. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, dr hab. Mieczysław Guzewicz i dr Jacek Pulikowski.

Poznańskie sympozjum przygotowywane jest z racji przypadającej w tym roku 50. rocznicy wydania encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae”, która dotyczy problematyki przekazywania życia. Konferencja jest próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin.

Dokument Ojca Świętego Pawła VI wciąż jest przedmiotem wielu dyskusji, zatem pojawia się pytanie, które jest drugą częścią hasła sympozjum: czy encyklika Humanae vitae to wzniosła teoria czy też realna pomoc?

Na początku encykliki Papież postawił ważne pytania, które są aktualne do dziś: Czy biorąc pod uwagę zarówno warunki współczesnego życia, jak i znaczenie stosunków małżeńskich dla harmonii i wzajemnej wierności między małżonkami, nie należałoby poddać rewizji obowiązujących zasad moralnych? Czy dziś nie wolno mniemać, że prokreacja jako cel odnosi się do całości życia małżeńskiego, a nie do jego poszczególnych aktów? Czy ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim się odznaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, by decyzję o przekazywaniu życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli?

Patronat nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i TV Trwam.

[PROGRAM]

RIRM

drukuj