fot. PKW Afganistan

Pożegnano żołnierzy PKW wyjeżdżających do Afganistanu

Żołnierzy Komendy Bazy Ghazni 14. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie pożegnano w czwartek w Bydgoszczy. Oddział tworzą logistycy, którzy dbać będą o funkcjonowanie bazy PKW.

„Każdorazowo, żegnając naszych żołnierzy udających się na misję poza granicami kraju, wszyscy odczuwamy uzasadnione emocje i poczucie troski o bezpieczeństwo tych, którzy w warunkach bezpośredniego zagrożenia będą wykonywali bardzo trudne i odpowiedzialne zadania z dala od rodzinnego kraju. Okres przygotowania do wyjazdu na misję wypełniony był intensywnym szkoleniem teoretycznym, specjalistycznym i praktycznym, zarówno w koszarach, jak i na strzelnicach i poligonach” – podkreślił płk Dariusz Pluta, dowódca 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

W skład opuszczającego kraj oddziału pod dowództwem kpt. Andrzeja Misko wchodzą żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej, Sekcji Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, drużyny gospodarczej oraz drużyny remontowej sprzętu łączności. W trakcie półrocznej misji będą m.in. monitorować zagrożenia użycia broni masowego rażenia, zarządzać funkcjonowaniem bazy, zabezpieczać jej logistycznego funkcjonowania czy organizować system ochrony i obrony.

„Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że wyjeżdżający do Afganistanu pododdział jest bardzo dobrze przygotowany do czekających go zadań w rejonie misji” – dodał płk Pluta. Dowódca brygady przekazał wyruszającym do Afganistanu słonia – maskotkę, który tradycyjnie towarzyszy pododdziałom wchodzącym w skład PKW. W trakcie 14. zmiany kontyngentu polscy żołnierze, wraz ze sprzętem i uzbrojeniem mają przenieść się z bazy Ghazni do Bagram. Kontyngent ma też kontynuować proces wycofywania do kraju nadwyżek sprzętu i materiałów. 14. zmiana ma też przygotować miejsce dla ostatniej, 15. zmiany kontyngentu, która będzie miała charakter logistyczny i zajmie się ściąganiem do Polski z Afganistanu ostatnich egzemplarzy sprzętu i uzbrojenia.

14. zmiana PKW będzie liczyła do 1000 żołnierzy i pracowników wojska. Kolejne 200 osób to odwód strategiczny w Polsce, który będzie mógł zostać na krótko użyty w Afganistanie.

PAP

drukuj