Powstał parlamentarny zespół „Stop ideologii gender”

W Sejmie powstał parlamentarny zespół „Stop ideologii gender”. Celem zespołu będzie zbieranie i monitorowanie wszystkich przypadków propagowania ideologii gender w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych i wychowawczych.

Zespół będzie też monitorował przepływ środków publicznych na propagowanie bądź wdrażanie tej szkodliwej ideologii w Polsce. Jego pracom będzie przewodzić wiceprezes SP, poseł Beata Kempa. Wiceprzewodniczącymi zostali: poseł Jan Ziobro i Tadeusz Woźniak.

– Powstał zespół parlamentarny ”Stop ideologii gender”. Zapisało się do niego na początku 12 obecnych posłów. Swoje uczestnictwo deklarują też posłowie, którzy nie mogli dojechać. Powstała grupa założycielska. Zespół wybrał już swoje władze, przyjął regulamin i przede wszystkim cele działania – informuje poseł Beata Kempa.

Poseł Beata Kempa, przewodnicząca parlamentarnego zespołu „Stop ideologii gender”, podała też do wiadomości, że oprócz zbierania i monitorowania kraju pod względem występowania programów promujących ideologię gender, zespół będzie też wypracowywał rozwiązania prawne. Będą one miały na celu ochronę tradycyjnego modelu rodziny w ujęciu konstytucyjnym.

– To dość szerokie ujęcie związane z tym, że jest to przede wszystkim związek kobiety i mężczyzny. Druga podstawowa rzecz, to prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ten tradycyjny, konstytucyjny model rodziny, który genderowcy chcą wywrócić do góry nogami jest dla nas bardzo ważny. Poza tym podjęcie współpracy z wszelkimi organizacjami, stowarzyszeniami, ekspertami, psychologami, ośrodkami badań naukowych w celu przeciwdziałania tejże ideologii, a także wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych – mówi przewodnicząca Zespołu Beata Kempa.

Działalność parlamentarnego Zespołu nie będzie się ograniczać do Sejmu. Posłowie zapowiadają organizację konferencji nt. szkodliwości gender w poszczególnych województwach.

RIRM  

drukuj