Powstaje Polska Obywatelska Cyberobrona

Fundacja „Bezpieczna Cyberprzestrzeń” chce wykorzystać potencjał cywilnych ekspertów i powołuje Polską Obywatelską Cyberobronę, która 16 września rozpocznie swą działalność.

Celem Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jest wspomóc istniejący system ochrony cybernetycznej naszego kraju. Chodzi o wykorzystanie potencjału i zaangażowania polskich ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, a którzy niekoniecznie chcą się wiązać ze strukturami, takimi jak armia.

– Do POC może wstąpić każdy, kto ma takie poczucie, że może coś ciekawego wnieść, który ma kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa, ale tak naprawdę nie tylko, ponieważ mamy też specjalistów, którzy na przykład są dobrzy w zagadnieniach prawnych – tłumaczy Mirosław Maj, prezes fundacji „Bezpieczna Cyberprzestrzeń”.

Obszarem działań Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony ma być przede wszystkim współpraca z formalnymi strukturami, jak np. Ministerstwo Obrony Narodowej i to zarówno w czasie pokoju jak i wojny. Nie wyklucza się też zaangażowania w prowadzenie edukacji społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Docelowo lista członków będzie tajna, choć nie będzie przeciwwskazań, aby ktoś mógł poinformować o tym, że należy do tej organizacji.

– Chcemy pozwolić na to, aby do stowarzyszenia, bo planujemy by było to stowarzyszenie, mógł przystąpić obywatel Polski, który jest gotowy do tego, żeby uczestniczyć w ważnych projektach – podkreślił Mirosław Maj.

Po pozytywnych konsultacjach z Ministerstwem Obrony Narodowej stowarzyszenie jest w trakcie rejestrowania. Wstępnie, już ok. 30 osób wyraziło chęć uczestnictwa w inicjatywie.


TV Trwam News/RIRM

drukuj