Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W Warszawie zbierze się dziś Rada Dialogu Społecznego. Odniesie się między innymi do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

We wtorek nad projektem ustawy wprowadzającej tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych debatował zespół Rady Dialog Społecznego do spraw gospodarki i rynku pracy.

Ostatecznie zespół nie zajął oficjalnego stanowiska, ponieważ pracodawcy i związkowcy nie mogli się porozumieć. Obie strony mają jednak poważne zastrzeżenia do propozycji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Polscy handlowcy podkreślają, że nowy podatek uderzy polskie sieci handlowe, partnerskie i franczyzowe zrzeszające małych sklepikarzy. Byliby traktowani jak duże hipermarkety. W ocenie NSZZ „Solidarność” projekt w obecnym kształcie nie wpłynie na eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych, które w większym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorców.

Proponowane przepisy – zdaniem związku – nie zatrzymają też ekspansji zagranicznych sieci handlowych kosztem rodzimego handlu detalicznego.

Związek zaproponował rozważenie propozycji wprowadzenia progresywnego podatku obrotowego od sprzedaży.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, po spotkaniu z polskimi kupcami w ubiegłym tygodniu, zapowiedział, że rząd zrezygnuje z wyższego podatku za handel w sobotę. Zmieni także definicję franczyzy i zwiększy kwotę wolną od podatku w przypadku wprowadzenia jednej stawki tej daniny.


TV Trwam News/RIRM

drukuj