Pontyfikat św. Jana Pawła II w liczbach: ponad 1160 audiencji i 18 mln pielgrzymów

Jan Paweł II celebrował 147 beatyfikacji i ogłosił 1338 błogosławionych; na jego 1160 audiencjach generalnych było 18 mln pielgrzymów – podał ks. prof. Jan Mikrut na konferencji „Papież zza żelaznej kurtyny”. To więcej niż przez 2 tys. lat chrześcijaństwa – ocenił

W środę w Krakowie dobiegła końca pierwsza część międzynarodowej konferencji naukowej, którą z okazji zbliżającego się 40-lecia wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża zorganizował IPN wspólnie ze swoim węgierskim odpowiednikiem – NEB. W czwartek historycy m.in. z Polski, Węgier, Niemiec i USA, którzy omawiają wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i kościoły bloku komunistycznego, przeniosą dyskusje do Budapesztu.

„Papież Jan Paweł II był brzemienny w skutkach dzięki swojej aktywności. W ponad 1160 audiencjach generalnych wzięło udział ponad 18 milionów pielgrzymów, nie licząc audiencji i uroczystości religijnych. Papież uroczyście celebrował 147 beatyfikacji, ogłosił 1338 błogosławionych – to więcej niż przez dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Nie chcę powiedzieć, że to lepiej, ale przez dwa tysiące lat nie było takiej liczby świętych i błogosławionych jak miało to miejsce za czasów pontyfikatu Jana Pawła II” – powiedział ks. prof. Jan Mikrut z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Przedstawiając referat pt. „Wpływ doświadczeń komunizmu na politykę Jana Pawła II wobec krajów bloku sowieckiego” zgodził się z tezą innego prelegenta dr. Andrzeja Grajewskiego z „Gościa Niedzielnego”, że Jan Paweł II jako pierwszy od ponad 450 lat papież niepochodzący z Włoch odegrał ogromną rolę nie tylko dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale dla całej Europy.

„W swoim długim pontyfikacie przez swoje podróże, przemówienia, dokumenty Jan Paweł II przywrócił starej Europie świadomość swych historycznych korzeni” – podkreślił ks. profesor.

Zaznaczył też, podobnie jak wszyscy inni biorący udział w dyskusji badacze, że działalność Jana Pawła II w znacznym stopniu przyczyniła się do upadku dyktatur komunistycznych.

„Polski papież miał ogromne znaczenie w historycznym upadku komunizmu. Jego osobiste doświadczenie, wrażliwość polityczna, wielka odwaga, osobista wiedza o słabościach ideologicznych systemu komunistycznego odniosły wielki sukces w krajach rządzonych przez komunistyczne rządy” – stwierdził ks. prof. Jan Mikruta.

Historyk i publicysta dr Andrzej Grajewski, który jest współautorem książki „<<Papież musiał zginąć>>. Wyjaśnienia Ali Agcy” w polemice z dr. hab. Momchilem Metodievem z „Christianity and Culture” zwrócił uwagę, że za zamachem na papieża, do którego doszło 13 maja 1981 r. w Rzymie, stał wywiad bułgarski. Przypomniał w tym kontekście m.in. o roli Siergieja Antonowa – tajnego współpracownika bułgarskiego wywiadu o pseudonimie „Krum”, a także o operacji „Erozja 81”. Koncepcję tej operacji, której celem było uniemożliwienie po zamachu „oczerniania postępowych sił i wspólnoty socjalistycznej” przez Zachód, opracował wywiad bułgarski. Temat tzw. śladu bułgarskiego w zamachu na papieża będzie na konferencji tematem piątkowego wystąpienia prokuratora IPN Michała Skwary.

Odnosząc się do pontyfikatu Jana Pawła II dr Grajewski podkreślił, że był on niebezpieczny dla władz komunistycznych w całym bloku sowieckim, ponieważ pochodził z jednego ze zniewolonych komunizmem krajów.

„W marcu 1979 roku zastępca szefa wywiadu KGB, czyli I Zarządu Głównego, ten sam, który potem spotyka się z Bułgarami, pisze wielką dyrektywę o śmiertelnym niebezpieczeństwie jakim dla Związku Sowieckiego jest pontyfikat Jana Pawła II, dlatego nakazuje dwóm ośrodkom – na Litwie i w Kijowie – prowadzenie działań operacyjnych, które mają zneutralizować ten pontyfikat” – powiedział publicysta.

Wyraził przy tym nadzieję, że w tej sprawie IPN w najbliższych miesiącach wyda dokumenty dotyczące 9-letniej operacji wywiadu KGB o pseudonimie „Kaplica”.

Ks. kard. Karol Wojtyła, 264. papież w historii Kościoła, który przyjął imię Jan Paweł II, był pierwszym od ponad 450 lat papieżem niepochodzącym z Włoch, a także najmłodszym od półtora wieku. Przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II stały się słowa wygłoszone w homilii podczas Mszy św. inauguracyjnej, odprawionej 22 października 1978 roku: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Przez lata najdłuższego pontyfikatu na przełomie XX i XXI wieku, Jan Paweł II był nowatorem i odnowicielem Kościoła. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Został pochowany w Watykanie.

PAP/RIRM

drukuj