Polsko-niemiecka konferencja pt. „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy”

W ministerstwie środowiska odbyła się polsko-niemiecka konferencja zatytułowana „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele resortów środowiska oraz samorządowcy z Polski i Niemiec.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podsumowując konferencję podkreślił, że gospodarka niskoemisyjna musi rozpoczynać się już na terenie gminy. Zaznaczył, że polskie tereny niezurbanizowane są wielką szansą na niskoemisyjną gospodarkę. Natomiast gminy mogą przyczynić się do realizacji polityki klimatycznej przez wykorzystanie tzw. obiegu zamkniętego – dodał.

Ten obiekt zamknięty na szczeblu gminy to samowystarczalność energetyczna na bazie odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich z wykorzystaniem tego, co produkuje polska wieś, a więc odpadów produkcji rolnej, odpadów produkcji leśnej – zaznaczał minister środowiska.

Z kolei Jochen Flasbarth, wiceminister środowiska Niemiec, mówił o samowystarczalności energetycznej gmin. Zaznaczył, że może się ona przyczynić do rozwoju gmin oraz powstania nowych miejsc pracy.

Wszystkie wnioski oraz pomysły, które pojawiły się w trakcie konferencji – jak zapewnili ministrowie – zostaną wykorzystane w przyszłości.

RIRM

drukuj