Polska wymiera

Polska wymiera, a  tysiące młodych Polaków musi wyjeżdżać za chlebem za granicę. Prognozy KE i ZUS-u wskazują na to, że w 2050 r. Polaków będzie o 6 mln mniej. Potężnie zachwieje to systemem emerytalnym, zabraknie pieniędzy na emerytury. Alarmuje fundacja CitizenGo.

Niewiele jest w Polsce rodzin, które nie doświadczyły jeszcze wyjazdu kogoś bliskiego do pracy na jakiś czas albo na stałe. Tymczasem, za wschodnią granicą żyje tysiące Polaków, którzy bardzo chcą wrócić do kraju, lecz jest to niezwykle trudne. Fundacja dla Polonii wyszła z inicjatywą wsparcia tych rodaków. Także CitizenGo zachęca do podpisania listu skierowanego do premiera Donalda Tuska z prośbą o umożliwienie im powrotu.

Inicjatywa Fundacji dla Polonii „Powrót do Polski” wskazuje na problemy demograficzne i chce, aby polski rząd zajął się przygotowaniem prawa, które ułatwi sprowadzanie naszych rodaków zza wschodniej granicy.

To, o czym mówimy premierowi, że Polska się wyludnia, to fakt a powodem tego jest nie tylko nieduża liczba urodzeń, ale też ogromna emigracja Polaków do zachodnich krajów. Zwracamy się do premiera z apelem o podjęcie kroków, które pomogą w sprowadzeniu polskich rodzin ze Wschodu. List, który możemy podpisać za pośrednictwem strony CitizenGo, którego inicjatorem jest Fundacja Dla Polonii, jest wyrazem troski o przyszłość Polski, o przyszłość naszego narodu, o poparcie takich działań, o które prosimy premiera. Może warto dodać, że rzeczywiście te osoby, które chcą przyjechać do Polski, to osoby, którym najprościej jest zmienić miejsce zamieszkania. To osoby, które mają tą samą kulturę, te same korzenie. Nie powinniśmy tych osób zostawiać zwróciła uwagę Magdalena Korzekwa, menadżer CitizenGo w Polsce.

Pod listem skierowanym do premiera można podpisać się na stronie internetowej www.citizengo.org.pl.

RIRM

drukuj