Polska wieś otrzyma 8 mld 600 mln euro z budżetu UE

KE zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program określa priorytety, według których Polska ma wykorzystać 13,5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020: 8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych. 

Na inwestycje w sprzęt i budynki ma pójść 2,12 mld euro, na rozwój gospodarstw 1,41 mld euro, na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne 753 mln euro. Ma powstać ponad 1,8 tys. grup producentów. Na wspieranie przetwórstwa produktów rolnych ma trafić 693 mln euro. Program przewiduje wsparcie inwestycji w ok. 200 tys. gospodarstw.

Środków jest znacznie mniej niż obiecywał rząd, to rezultat negocjacji – mówi poseł Henryk Kowalczyk z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tak naprawdę decyzje zapadły w lutym 2014 roku i wtedy była decyzja negocjacyjna, gdzie niestety otrzymaliśmy dużo mniej pieniędzy – zarówno na program rozwoju obszarów wiejskich, jak i na płatności. Teraz to już jest tylko konsekwencja tej decyzji. Na dodatek przeniesiono z programu rozwoju obszarów wiejskich 25 proc. środków – to decyzja naszego rządu – na płatności bezpośrednie. Stąd bardzo skromny ten program rozwoju obszaru wiejskiego: 8,6 mld euro z UE. To dużo mniej, niż np. za lata 2007-2013, kiedy było 13,4 mld euro. Wyraźnie widać, że jest to niemal o połowę mniej – zaznacza poseł.

KE przewiduje, że 50 tys. małych gospodarstw otrzyma pomoc na rozpoczęcie różnorodnych typów działalności. 65 mln euro ma zostać przeznaczonych na inwestycje w rozwój usług dla rolnictwa.

Polska negocjuje z KE jeszcze trzy krajowe oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, które dotyczą wydawania  środków UE w latach 2014-2020.

RIRM

 

drukuj