Polska stanie się kluczowym partnerem Iranu

Polska chce być kluczowym partnerem Iranu i wkrótce w Teheranie swoje biuro otworzy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) – podał dziś wicepremier Mateusz Morawiecki, który w Warszawie spotkał się z irańskim ministrem zdrowia Hasanem Kazizadehem Haszemim.

Jak przekazało w swym komunikacie Ministerstwo Rozwoju, podczas rozmów obie strony zgodziły się, że obecny niski poziom obrotów handlowych na poziome 50 mln USD nie odpowiada potencjałom i potrzebom obu krajów.

„Polscy przedsiębiorcy bardzo liczą na możliwość ekspansji na rynek irański, który po długim okresie obowiązywania sankcji gospodarczych wymaga ogromnego zastrzyku kapitału, wiedzy, nowoczesnych rozwiązań i dóbr. Oznacza to szansę dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego, przetwórczego, maszynowego, górniczego i wydobywczego oraz motoryzacyjnego i budowlanego” – podał resort.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego możliwy jest 10-krotny wzrost obrotów handlowych z Iranem. Według niego wykorzystaniu szansy, jaką dla polskich firm stwarza Iran, służyć ma program inwestycyjny „Go Iran”, którego celem jest dostarczenie wszechstronnego wsparcia polskim inwestorom i eksporterom. Dlatego – jak wskazał minister – już wkrótce w Teheranie, jedno ze swoich pierwszych biur handlowych otworzy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

„Przedsiębiorcy dostaną więc nie tylko pełną ofertę narzędzi finansowych, ale także doradztwo pozwalające poruszać się pewniej na lokalnym rynku” – mówił Mateusz Morawiecki.

Obie strony podkreśliły też, że szczególne znaczenie ma wsparcie udzielane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój współpracy gospodarczej w formule joint-venture. Resort rozwoju podał, że Iran bardzo liczy na transfer polskich nowoczesnych technologii. Na intensywność wzajemnych kontaktów może mieć wpływ planowane otwarcie bezpośrednich połączeń lotniczych między Teheranem a Warszawą; przedstawiciele obu państw uzgodnili podjęcie działań w tym kierunku.

Minister Hasan Haszemi wskazał, że Iran potrzebuje inwestycji w sektorze zdrowia – od dostaw leków, specjalistycznego sprzętu, po budowę szpitali. Podkreślił też, że dla rozwoju polsko-irańskich relacji fundamentalne znaczenie mają wzajemne zaufanie, aktywna współpraca gospodarcza, kulturalna i turystyczna oraz narzędzia finansowe: kredyty i ubezpieczenia.

Z irańskim ministrem zdrowia spotkał się też wiceszef resortu rozwoju Radosław Domagalski, który w październiku wybiera się z misją gospodarczą do Iranu.

PAP/RIRM

drukuj