fot. twitter

MFiPR: 1,2 mln zł rządowego wsparcia dla przeprawy na Bugu

Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug pomiędzy miejscowościami Granne i Krzemień Wieś dostała ok. 1,2 mln zł dotacji z budżetu państwa; w podpisaniu umowy o dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej uczestniczył premier Mateusz Morawiecki – podało w komunikacie MFiPR.

„Budowa przeprawy przez rzekę Bug pomiędzy miejscowościami Granne i Krzemień Wieś stanie się faktem. Inwestycja, realizowana z programu Mosty dla Regionów, otrzymała dotację z budżetu państwa. Dzisiaj, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podpisano umowę o dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji” – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort przekazał, że przeprawa mostowa pomiędzy miejscowościami Granne i Krzemień Wieś istniała kiedyś, jako element Wielkiego Gościńca Litewskiego, głównego traktu łączącego Warszawę i Wilno. Ostatni most istniejący w tym miejscu został zniszczony około 1920 roku. Zlikwidowana przeprawa nie przerwała istniejących od lat silnych powiązań rodzinnych, społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami obu stron rzeki.

„Odtworzenie historycznego połączenia komunikacyjnego ułatwi współpracę między Mazowszem i Podlasiem. Ponadto, wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i pozwoli na odnowienie dawnych więzi społecznych” – powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

MFiPR przekazało, że liderem projektu jest powiat siemiatycki działający na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy: powiatami siemiatyckim i sokołowskim, gminą Jabłonna Lacka oraz Perlejewo.

„Cały koszt przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej wynosi blisko 1,5 mln zł, z czego około 1,2 mln zł pokryje dofinansowanie z rządowego programu Mosty dla Regionów” – czytamy.

Jak podał resort, koszt całej inwestycji, która zakłada budowę przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi między wsią Granne w powiecie siemiatyckim oraz wsią Krzemień Wieś w powiecie sokołowskim, szacowany jest na około 91,5 mln zł.

Nowy most będzie spełniał parametry techniczne i użytkowe drogi klasy „G” oraz zostanie zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym (klasę „A”) oraz na obciążenie pojazdami specjalnymi zgodnie z umową standaryzacyjną NATO – STANAG 2021.

Głównym celem rządowego programu Mosty dla Regionów jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych. W programie Mosty dla Regionów można było ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji. Po zakończeniu prac projektowych samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kosztów budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi.

PAP

drukuj