Lublin: odsłonięto pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego odsłonięto w sobotę w Lublinie. „Był współtwórca polskiej wolności” – napisał o Prymasie Tysiąclecia premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że kardynał Stefan Wyszyński był wielkim duchowym przewodnikiem naszego narodu.

„Był z nami w najtrudniejszym okresie najnowszej historii. Sam więziony i prześladowany potrafił stworzyć program odnowy moralnej narodu, który kształtował postawy Polaków przez pokolenia. Zawsze wiedział, gdzie jest prawda i sprawiedliwość” – napisał premier w liście odczytanym przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę.

„Całą mocą przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji społeczeństwa, bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu, godności i praw człowieka. Aktywnie wspierał przemiany społeczne, które doprowadziły do powstania Solidarności. Był współtwórcą polskiej wolności” – napisał premier Morawiecki o kardynale Wyszyńskim.

Wiceprezydent Lublina Mariusz Banach przypomniał, że kardynał Wyszyński był biskupem lubelskim.

„To dobrze, że w Lublinie mamy już trzeci pomnik kardynała Wyszyńskiego, bo chyba mamy prawo zakładać, że kardynał Wyszyński jest naszym biskupem i że dzisiaj, kiedy za chwilę – mamy nadzieję – będziemy świadkami jego wyniesienia na ołtarze, to będziemy mieli szczególne prawo prosić go o opiekę również nad naszym miastem. Wierzymy, że kardynał Wyszyński tym miastem, dla którego był biskupem, troszczy się szczególnie” – powiedział Mariusz Banach.

„Tej troski naprawdę, w imieniu władz miasta chcę powiedzieć, że bardzo oczekujemy i potrzebujemy” – dodał Mariusz Banach.

Pomnik stanął na skwerze w lubelskiej dzielnicy Bronowice. Przedstawia naturalnej wielkości postać Prymasa Tysiąclecia, odlaną z brązu, ustawioną na postumencie. Umieszczono na nim cytat z wystąpienia kardynała Wyszyńskiego z maja 1953 r.: „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!”.

Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 r., została bezterminowo zawieszona z powodu epidemii. Nowy termin ma być ustalony i ogłoszony po ustaniu epidemii.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1929 r. uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. W latach niemieckiej okupacji ukrywał się, prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej. W 1946 r. został biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.

Aresztowany został we wrześniu 1953 r. Więziony był w kilku miejscach, m.in. w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i w Komańczy. Wolność odzyskał w październiku 1956 r. i wrócił do Warszawy. Był inicjatorem Wielkiej Nowenny, czyli dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 r., czyli tysiąclecia chrztu Polski. Brał udział w przygotowaniach i obradach Soboru Watykańskiego II. W jego biografii podkreśla się, że w obliczu konfliktów społecznych stawał w obronie praw człowieka i narodu. We wrześniu 1978 r. pojechał z delegacją polskich biskupów do Niemiec, co było realizacją idei polsko-niemieckiego pojednania i przebaczenia. Zmarł w 1981 r.

PAP

drukuj