Akcja Caritas w Mosinie „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”

30 marca 2020 roku Urząd Miejski w Mosinie uruchomił akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. Koordynatorem głównym przedsięwzięcia jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Wydarzenie ma na celu objęcie szczególną opieką seniorów, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem.

Akcja „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam” to kontynuacja wcześniej podejmowanych działań dla seniorów. Jest ona oparta o podpisane 27 marca 2020 roku „Porozumienie o współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej”.

„W tym trudnym dla nas wszystkich czasie walki z koronawirusem, szczególną opieką musimy objąć najbardziej narażonych na skutki zakażenia – seniorów.  Niektórzy z nich  żyjąc samotnie, dziś >>uwięzieni<< w domach, potrzebują naszej pomocy” – czytamy w komunikacie nadesłanym przez Caritas.

Najważniejszym założeniem akcji jest  ochrona zdrowia osób szczególnie zagrożonych koronawirusem. Aby ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domu, wolontariusze pomogą samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym, zamieszkującym teren gminy Mosina, w zakupach podstawowych produktów żywnościowych oraz leków.

„Cieszymy się, że dobro wolontariatu rozszerzyło się również poza granice Poznania. Jesteśmy chętni do współpracy ze wszystkimi miastami i gminami z terenu Archidiecezji Poznańskiej, aby pomóc seniorom” – mówi ks. Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

 

Ks. Łukasz Łukasik/radiomaryja.pl

drukuj