fot. Aqua Aga Nurkowanie

„Pojąć głębię” – projekt wzmacniający niezależność, poczucie własnej wartości i pewności siebie u osób niepełnosprawnych poprzez nurkowanie

 

Autor: Aqua Aga Nurkowanie

Pod koniec grudnia 2020 r. zakończył się projekt pt. „Pojąć głębię”. Jego celem było wzmocnienie niezależności, poczucia własnej wartości i pewności siebie u osób niepełnosprawnych. Wydarzenie odbyło się w Centrum Nurkowym Aqua Aga w Toruniu. „Pojąć głębię” to efekt wspólnej pracy wyjątkowego zespołu projektowego, partnerów i sponsorów.

Woda dostarcza wielu bodźców ludzkim zmysłom m.in.: smak, dotyk, zapach, ruch, plusk, wyporność. W nurkowaniu również oglądanie wszystkiego pod wodą. Zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka, wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy. Woda stwarza doskonałe warunki do różnego rodzaju aktywności   fizycznej, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które podczas zajęć w wodzie uczą się kontrolowania oddechu, własnego ciała, utrzymywania równowagi i przystosowania psychicznego.

„Pojąć głębię” wychodzi daleko poza zwykłe zajęcia w wodzie i wykorzystuje innowacyjny program nurkowy, dzięki któremu efekty rehabilitacyjne i terapeutyczne u niepełnosprawnych uczestników znacznie wzrastają. Misją projektu „Pojąć głębię” jest zaszczepienie w osobach niepełnosprawnych przekonania, że niemożliwe jest możliwe.

Środowisko wodne pomaga osobom niepełnosprawnym odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego ciała oraz uwierzyć we własne siły, znaleźć nową drogę walki z ograniczeniami, które ich spotkały. Woda nie tylko podtrzymuje i unosi, ale przy odpowiedniej temperaturze zmniejsza napięcie mięśniowe, co sprzyja sprawniejszemu niż na lądzie wykonywaniu ruchów. Dodatkowo pozwala na uprawianie sportu ekstremalnego. Doznania związane z nurkowaniem, sportem niedostępnym dla większości pełnosprawnych osób zapewniają poczucie wyjątkowości i dają szansę na przemianę życia.

Autor: Aqua Aga Nurkowanie

„Pojąć głębię” to efekt wspólnej pracy wyjątkowego zespołu projektowego, partnerów i sponsorów. Na początku osoby, które zgłosiły chęć udziału w projekcie jako wolontariusze, zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności, zdobywając tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej. Razem z Agnieszką Haftarczyk pomagali na basenie przekazywać uczestnikom projektu informacje na temat zasad, procedur związanych z nurkowaniem i podstawowej wiedzy o nurkowaniu. Instruktorzy wyszkolili ich do samodzielnego przygotowania i sprawdzenia powietrznego sprzętu nurkowego oraz elementów dodatkowych, sprawnego i kontrolowanego przemieszczania się pod wodą, komunikacji podwodnej, reagowania w sytuacji zagrożenia, wypełniania procedur bezpieczeństwa, pracy w zespole, prawidłowego reagowania na sygnały, partnerstwa nurkowego, zdejmowania, zakładania i kontroli sprzętu nurkowego, zabezpieczenia i przechowywania sprzętu nurkowego.

Autor: Aqua Aga Nurkowanie

Dzięki systematycznej i wnikliwej obserwacji podopiecznych przez całą kadrę instruktorską, jak również płynnej komunikacji pomiędzy instruktorami, a także stałej konsultacji z psychologami biorącymi udział w projekcie, możliwa była pełna kontrola nad granicami wyznaczanymi na kolejnych etapach każdemu z podopiecznych z osobna. Dobrze dobrany współczynnik ilości instruktorów oraz nurków wspomagających do ilości podopiecznych, dała możliwość precyzyjnej i wnikliwej oceny postępów każdego z nich. Dzięki temu każdy był traktowany w procesie rozwoju indywidualnie, choć były także utrzymane zasady pracy w zespole. Wszystkie te techniki doprowadziły do tego, że w bezpiecznych warunkach wszyscy uczestnicy projektu przeszli przez cały program w dostosowanych dla siebie głębokościach i stopniu możliwości percepcyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia wyposażony został na czas trwania projektu w indywidualny sprzęt do nurkowania i otrzymał niezbędne wyposażenie dodatkowe, pozwalające w bezpieczny sposób uczestniczyć w zajęciach na pływalni.

Agnieszka Haftarczyk jest zarówno instruktorem nurkowania, jak i instruktorem HSA – Handicapped Scuba Association (Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych). Sama kocha wodę i sporty wodne, ale lubi dzielić się swoją pasją z innymi.

Założyła [Fundację Aqua Aga Niezwykli Nurkowie] oraz [Centrum Nurkowe Aqua Aga], które prowadzi w Toruniu.

Autor: Aqua Aga Nurkowanie

Agnieszka Haftarczyk organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz zajęcia dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzi także zajęcia nurkowe i  zajęcia teoretyczne dotyczące zasad bezpiecznego nurkowania, zajęcia basenowe i na wodach otwartych (jezioro, morze – wyjazdy zagraniczne do zaprzyjaźnionych baz dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Izraelu, czy na Malcie. Dostosowuje  zajęcia do indywidualnych potrzeb osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Wykorzystuje nowoczesne metody kształcenia. Centrum Nurkowe Aqua Aga szkoli na wszystkie stopnie nurkowe w standardach HSA, i SDI i CMAS.

Autor: Aqua Aga Nurkowanie

 

Edyta Świtała/radiomaryja.pl

drukuj