PO-PSL przeciwko ustawie o pomocy finansowej dla Sybiraków

Koalicja rządząca PO-PSL jest przeciwna zapisom ustawy o pomocy finansowej dla Sybiraków. Wczoraj w Sejmie odbyła się dyskusja nad projektem, przygotowanym przez PiS.

Zgodnie z projektem Sybiracy, czyli osoby represjonowane w latach 1939-1956 przez ZSRR, mogliby otrzymać pomoc finansową do 30 tys. zł i rentę inwalidzką w wysokości ok. 1,3 tys. zł miesięcznie. Wypłata świadczenia pieniężnego jest motywowana przekonaniem, że osobom, które doznały krzywd w ZSRR, należy się zadośćuczynienie – podkreślił w uzasadnieniu projektu wnioskodawca, poseł Krzysztof Jurgiel.

– Ponieważ jego uzyskanie od faktycznego dłużnika, jakim jest Federacja Rosyjska, napotyka istotne przeszkody, przedkładany projekt ustawy ma na celu umożliwienie szybszego zaspokojenia słusznych roszczeń naszych obywateli. Jest to uprawnienie przyznane tej grupie osób, która cierpiała za to, że była obywatelami polskimi – zaznaczył poseł.

Świadczenie pieniężne przysługiwałoby osobom, które w latach 1939-1956 z przyczyn politycznych, religijnych lub narodowościowych przebywały na przymusowym zesłaniu lub deportowaniu w ZSRR, były w tym czasie obywatelami polskimi oraz posiadają polskie obywatelstwo w chwili złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

Renta inwalidy wojennego w wysokości ok. 1,3 tys. zł miesięcznie ma być przyznawana decyzją kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby zainteresowanej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2014 r. Posłowie PiS przypominają, że z każdym rokiem zmniejsza się liczba Sybiraków.

– W Polsce żyje ok 33.600 sybiraków, do świadczeń uprawnionych było ok 24.500 osób. Koszty wejścia w życie ustawy, to około 676 mln złotych. Koszt wprowadzenia rent inwalidzkich dla sybiraków, przy ok. 4,5 tyś uprawnionych, wynosić będzie – przy stałej rosnącej, tendencji malejącej (ze względu na podeszły wiek uprawnionych) – około 40 mln rocznie. Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych, przewiduje się natomiast pozytywny efekt społeczny w postaci długo oczekiwanego zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości – powiedział poseł Krzysztof Jurgiel.        

Wniosek o odrzucenie w całości projektu w pierwszym czytaniu zgłosili posłowie PO. Według nich oraz zdaniem posłów PSL propozycje PiS obciążone są poważnymi wadami legislacyjnymi i strukturalnymi. Chodzi m.in. o to, że koszt wejścia ustawy w życie jest zbyt duży. Zgodzili się, że Sybiracy zasługują na jeszcze większą pomoc państwa, ale uznali, że musi być ona realistyczna. Ich zdaniem, należy zintensyfikować żądania wobec Rosji, która powinna wypłacić odszkodowania osobom poszkodowanym przez Związek Sowiecki. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości odbędzie się podczas następnego posiedzenia Sejmu.

RIRM

drukuj