fot. PAP

PO-PSL likwiduje zakłady pracy chronionej?

Koalicja rządowa PO-PSL masowo likwiduje zakłady pracy chronionej – alarmują przedstawiciele osób niepełnosprawnych. Na doniesienia reaguje Prawo i Sprawiedliwość.

W ciągu siedmiu lat koalicja rządowa zlikwidowała blisko 900 takich zakładów; spadła też liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Najgorzej traktowane są zakłady, które posiadają wielu pracowników z niepełnosprawnościami.

Rynek chroniony daje niepełnosprawnym pewne gwarancje pracy, ale także opieki medycznej i rehabilitacji, co nie jest dostępne na rynku otwartym. Co więcej, na otwartym rynku pracy preferuje się osoby jedynie z lekką niepełnosprawnością.

Z informacji środowisk osób niepełnosprawnych, które docierają do Prawa i Sprawiedliwości, wynika, że rząd zwalcza zakłady pracy chronionej – mówi poseł Bogdan Rzońca.

– Jako przykład podają sytuację, która miała miejsce w przeszłości: jakoby pracownicy, osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy, mieli się skarżyć do pracodawców, że są źle traktowani. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy nic takiego nie potwierdza. W 2014 roku rząd podjął decyzję o obniżeniu o ok. 30 proc. subsydiowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. Spowodowało to, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaoszczędził około 370 mln zł. Te sytuacje są bardzo niepokojące na przyszłość dla osób niepełnosprawnych, które po prostu uważają, że są coraz gorsze warunki do zatrudniania tychże osób na chronionym rynku pracy – zaznacza poseł Bogdan Rzońca.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 1300 zakładów pracy chronionej, zatrudniających 145 tys. osób.

Tymczasem w 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie KE, według którego zatrudnienie chronione oznacza zatrudnienie w przedsiębiorstwie, w którym co najmniej 30 proc. pracowników to niepełnosprawni. Obecnie jest to 50 proc.

Apel PiS o informacje w tej sprawie ma trafić do premier Ewy Kopacz.

RIRM

drukuj