fot. pkp.pl

PKP PLK przygotowały wytyczne dot. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały wytyczne dot. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem – poinformował rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Określają one m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym.

Jak przekazał Mirosław Siemieniec, Polskie Linie Kolejowe zaktualizowały wytyczne w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Wszystkie działania są zgodne z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

„Na sieci kolejowej obowiązują wytyczne przygotowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o postępowaniu w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Dyżurni ruchu na bieżąco współpracują z obsługą podciągów. Drużyny konduktorskie posiadają wytyczne na temat postępowania przy stwierdzeniu obecności osoby podejrzanej o zarażenie koronawirusem” – przekazał Mirosław Siemieniec.

Jak dodał, realizowane są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

„Na stacjach i przystankach przygranicznych umieszczone zostały ulotki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z informacjami – szczególnie dla powracających z zagranicy – o postępowaniu przy stwierdzeniu objawów zachorowania. Podobne informacje są umieszczone w pociągach przekraczających przejścia graniczne” – przekazał.

Rzecznik PKP PLK zapewnił, że pracownicy związani z ruchem kolejowym znają zasady postępowania na wypadek zgłoszenia przez personel pociągów (drużyny konduktorskie) informacji o obecności osoby podejrzanej o zarażenie koronawirusem.

„Powiadamiane są służby medyczne, sanitarne, porządkowe oraz właściwe centra zarządzania kryzysowego. Ustalana jest na bieżąco, w zależności od sytuacji, organizacja ruchu pociągów” – powiedział rzecznik PKP PLK. Dodał, że informacje są na bieżąco aktualizowane według danych Głównego Inspektora Sanitarnego.

PKP Intercity poinformowało, że spółka stosuje się do wytycznych obowiązujących na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Dokument określa sposób postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia, że na obszarze kolejowym, w pociągu, na stacji kolejowej może znajdować się osoba, u której istnieje uzasadnione podejrzenie zachorowania na chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną ze szczególnym uwzględnieniem trybu powiadamiania. Procedura określa m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym, oraz postępowanie pracowników drużyny konduktorskiej w celu ograniczenia przemieszczania się podróżnych po składzie pociągu” – przekazało PAP PKP Intercity.

Ponadto, pracownikom drużyn konduktorskich, Centrum Obsługi Klienta, kas biletowych oraz pracownikom wykonującym czynności służbowe w pociągach przekazane zostały określone wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zaobserwowania, bądź zgłoszenia się osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

„Nasi pracownicy w takich sytuacjach są zobowiązani do powiadomienia odpowiednich służb medycznych i stosowania się do ich poleceń” – wskazano.

Jednocześnie, PKP Intercity systematycznie będzie także doposażać apteczki znajdujące się w pociągach w maseczki ochronne.

„Pracownikom spółki przekazane zostały również podstawowe informacje dotyczące występującego zagrożenia oraz sposobów utrzymania higieny w celu ograniczenia ryzyka zakażenia opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny” – przekazano.

Także Polregio przekazało, że wytyczne od PKP PLK zostały przekazane m.in. pracownikom dyspozytur Polregio w całym kraju oraz osobom odpowiedzialnym za organizację i koordynację pracy drużyn konduktorskich i drużyn trakcyjnych.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Łącznie na świecie od 31 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r. odnotowano 82 132 potwierdzone przypadki COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2 801 osób.

Resort zdrowia informuje, że wykonano ponad 350 badań pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2 i nie potwierdziły one jego obecności w Polsce. Poinformował także, że w sumie hospitalizacją objęto 47 osób, 55 osób jest objętych kwarantanną, a czynnym nadzorem epidemiologicznym – 1570 osób.

PAP

drukuj