fot. flickr.com

PKP chce ograniczyć prawa związków zawodowych

Zarząd PKP chce ograniczyć prawa związków zawodowych w Radzie Nadzorczej PKP Cargo. Swoją propozycję zmiany regulaminu spółki przedstawił we wniosku.

Zgodnie z nim, w radzie nie będzie mógł zasiadać przedstawiciel załogi, który pełni również funkcję w związku zawodowym.

Zarząd PKP argumentuje, że członkowie rady w swoich działaniach powinni wykazywać troskę przede wszystkim o interesy spółki, a uczestnictwo w związkach zawodowych stoi często w sprzeczności z tą zasadą.

Przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel mówi, że jest to kolejny atak na związki zawodowe. Dodał, że funkcjonowanie związkowców w radzie przewidział ustawodawca i nie powinno się tego zmieniać.

– Oni są po to w radzie nadzorczej, aby była równowaga, że mamy nie tylko liberalny biznes, ale również pracownicy mają swoją reprezentację. Podkreślę do tego, że zarząd PKP zamierza rozwiązać umowę o pracę z dwoma kapelanami kolejowymi. Wszystkie służby mundurowe mają w tym kraju kapelanów. Zarząd wyrzuca z pracy ks. Eugeniusza Zarębińskiego i ks. Marcianiaka tłumacząc, że są to oszczędności. Jest to zmasowany atak na Kościół, na związki i jest to chyba polityka Ewy Kopacz, która dała jasny sygnał, że należy walczyć ze związkami, z Kościołem, ze wszystkimi i my to tak odbieramy – podkreśla Henryk Grymel.

Decyzja w sprawie zmian w regulaminie ma być rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków PKP Cargo. Ma się ono odbyć 29 września.

RIRM

drukuj