fot. wikipedia.org

PK: śledztwo w sprawach oczyszczalni „Czajka” objęte nadzorem prokuratora krajowego

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski połączył śledztwa ws. oczyszczalni „Czajka” do jednego postępowania i objął je nadzorem. Śledztwo trafiło do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

„Uwzględniając wniosek sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastiana Kalety, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zdecydował o objęciu nadzorem postępowania dotyczącego awarii systemów oczyszczalni ścieków >>Czajka<< i jego skutków oraz niewłaściwej modernizacji i rozbudowy Stacji Termicznego Unieszkodliwienia Osadów Ściekowych” – głosi komunikat przekazany przez prok. Ewę Bialik.

Dodano w nim, że „zgodnie z decyzją prokuratora krajowego wszystkie postępowania dotyczące funkcjonowania oczyszczalni >>Czajka<< zostały połączone i przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie”.

W sierpniu wszczęto postępowanie „w kierunku czynu polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach”. Dotyczy ono awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni, do której doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. Wobec zagrożenia ekologicznego rząd podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki temu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalni.

Z kolei od zeszłego tygodnia trwało inne śledztwo ws. niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi MPWiK w związku z zarządzaniem Stacją Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych w oczyszczalni „Czajka”. W postępowaniu tym chodziło m.in. o prowadzoną do grudnia 2012 r. budowę Stacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych oraz dopuszczenie do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji tej Stacji „wskutek czego wyrządzono spółce szkodę w wielkich rozmiarach”.

Oba te śledztwa dotychczas prowadziła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

PAP

drukuj