PiS ma projekt połączenia Ministerstwa Sprawiedliwości z PG

Trwają przygotowania do połączenia Ministerstwa Sprawiedliwości z Prokuraturą Generalną. Z inicjatywą projektu ustawy w tej sprawie wyszło Prawo i Sprawiedliwość.

Prokuraturę z Ministerstwem Sprawiedliwości połączono w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu i chociaż pojawiały się pomysły rozdzielenia obu urzędów, to jednak nastąpiło to dopiero w 2009 roku za rządów Platformy Obywatelskiej.

– Jak widać, po tych pięcioletnich doświadczeniach rozłączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, te doświadczenia nie są najlepsze. Tutaj intencją było, aby zapewnić niezależność prokuratury, większą autonomię prokuratury, tymczasem te ostatnie lata dowodzą, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nie widać odczuwalnej  poprawy w pracy prokuratury – powiedział prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Teraz PiS chce powrócić do starego pomysłu i połączyć obie funkcje.

– Będzie prokuratura podporządkowana władzy wykonawczej i będzie pełna odpowiedzialność za tę prokuraturę. I nie będzie tak jak w sprawie Amber Gold – zamiatania pod dywan, tylko będzie rzetelne prowadzenie śledztw, tam, gdzie są afery, oszustwa. Jak ktoś nie potrafi rzetelnie, uczciwie pracować, to niekoniecznie będzie musiał być prokuratorem – stwierdził Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości.

Ustępujący minister sprawiedliwości Borys Budka krytykuje projekt zmian. Jak mówi, jeżeli tylko i wyłącznie miałoby to polegać na połączeniu osobowym, to byłoby to złe rozwiązanie.

– Ja bym chciał oceniać konkrety na piśmie z oceną skutków regulacji, chciałbym znać opinie prokuratorów, chciałbym znać opinię Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratury. Trudno jest bowiem w tej chwili odnosić się do czegoś, co jest tylko taką zapowiedzią tego, co ma być – zaznaczył Borys Budka, ustępujący minister sprawiedliwości.

Tymczasem projekt dotyczący połączenia prokuratury z Ministerstwem Sprawiedliwości jest już przygotowany.

– W tym roku będzie już ta ustawa, błyskawicznie. To będzie jedna z pierwszych ustaw, jeśli nie pierwsza, która będzie uchwalona. Mamy już ją gotową – podkreślił  Zbigniew Ziobro.

Prawo i Sprawiedliwość argumentuje, że szef resortu sprawiedliwości za pośrednictwem prokuratury powinien móc wpływać na politykę karną. PiS chce również wzmocnienia pozycji szeregowych sędziów. Proponuje też zmiany zasad naboru do urzędu sędziowskiego.


TV Trwa News/RIRM

drukuj