By JLogan - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2668394

PE zajmie się porozumieniem ws. unijnych finansów wypracowanych przez szefów państw i rządów

Parlament Europejski zajmie się na specjalnej sesji plenarnej porozumieniem ws. unijnych finansów wypracowanych przez szefów państw i rządów. Europosłowie przeprowadzą debatę i przyjmą rezolucję oceniającą wynik Rady Europejskiej.

Mając na uwadze wyniki ostatniego szczytu Rady Europejskiej, które mówią o tym, że Polska będzie mogła otrzymać z Unii Europejskiej wysokie środki finansowe wchodzące w skład przyszłych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, pora na krok w kolejnych negocjacjach. Chodzi o porozumienie na linii Parlament Europejski – Rada Unii Europejskiej w ramach tzw. procedury zgody.

Zgodnie z art. 312 traktatu z Lizbony, to właśnie Rada UE, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe. Rada stanowi to jednomyślnie po uzyskaniu zgody PE, który stanowi większością głosów wchodzących w skład jego członków. Bez zgody Parlamentu Europejskiego wynegocjowane porozumienie na szczycie nie wejdzie w życie, dlatego tak ważne jest teraz wypracowanie odpowiedniego porozumienia podczas prezydencji niemieckiej pomiędzy Europarlamentem a poszczególnymi ministrami krajów Wspólnoty.

Pierwszy krok do tego to wyjątkowa sesja plenarna, która rozpoczyna się już dziś o godz. 9.30 w Brukseli. Europosłowie od jakiegoś czasu podkreślali, że chcą na bieżąco kontrolować ważne decyzje podejmowane w innych unijnych instytucjach. Najpierw odbędzie się debata nt. konkluzji ostatniego szczytu prezydentów i premierów, następnie głosowania zaplanowane na 10.30 i 14.30. Chodzi m.in. o tekst, w którym poszczególne grupy polityczne odniosą się do finansowych wyników brukselskiego szczytu.

Dawid Nahajowski/RIRM

drukuj