fot. Monika Bilska

PE: Problem negocjacji budżetowych

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim europosłowie zajęli się problemem stanu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, zasobów własnych i planu odbudowy. Padło m.in. pytanie o sprawę praworządności, która nie jest jeszcze rozwiązana na poziomie trilogów. Politycy unijni chcą wypracować międzyinstytucjonalne porozumienie, ale widząc różne podejścia do problemu interpretacji pojęcia praworządność nie jest to niestety proste w Unii.

Pomimo tak ważnej sprawy, jaką jest ustalenie przyszłej perspektywy finansowej w określonym czasie, unijni politycy nadal dyskutują nad kluczowymi kwestiami, mając na uwadze problem pozyskiwania środków z przyszłej siedmiolatki. Dziś padło też pytanie o elastyczność w funduszu odbudowy. To punkt, który zdaniem oficjalnie wypowiadających się europosłów w PE należy utrzymać na negocjacyjnym stole. Dodatkowy zastrzyk do budżetu politycy upatrują też w podatku od transakcji finansowych.

Europosłowie liczą na postęp w negocjacjach. W dyskusji udział wzięli europosłowie z frakcji EKR: dr Zbigniew Kuźmiuk oraz dr Bogdan Rzońca.

Mam nadzieję, że rzeczywiście te decyzje w najbliższym czasie już zapadną, bo zarówno budżet, jak i fundusz odbudowy są niezmiernie potrzebne wszystkim krajom członkowskim. I dobrze by było, żebyśmy te negocjacje szybko zakończyli  mówił europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

Z kolei deputowany Bogdan Rzońca podkreślał, że Grupa EKR opowiada się jak zawsze za szybkim porozumieniem, a próba powiązania funduszy europejskich z praworządnością dotyczy łamania solidarności europejskiej. Europosłowie odnieśli się też do kwestii uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Polsce w związku z klęskami żywiołowymi.

Straty co prawda są ogromne, jeżeli chodzi o Polskę, o powódź na Podkarpaciu (obliczone na ponad 280 milionów euro), ale nawet oczywiście te 7 milionów euro, które otrzymamy jako wsparcie, bardzo nam się przyda –  wskazał europoseł Bogdan Rzońca.

Przed nami kolejne spotkania budżetowe podczas trwającej w Radzie UE prezydencji niemieckiej.     

 Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj