By Matthias v.d. Elbe - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15216960

PE debatował nad unijną strategią na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025

Parlament Europejski debatował dziś nad strategią Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. Dokument w ubiegłym roku przedstawiła Komisja Europejska. Wśród celów, jakie w nim postawiono jest m.in. zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Istotną strategii ma być też zapewnienie równego udziału w różnych sektorach gospodarki czy rozwiązanie problemu zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć.

Podczas debaty w PE głos zabrała m.in. europoseł Andżelika Możdżanowska. Wskazywała ona m.in. na aspekt wykluczenia cyfrowego.

– Musimy wykorzystać pełną możliwość roli kobiet jako użytkowników, innowatorów, twórców, uczestników w życiu wyzwań, gospodarki, szczególnie tej cyfrowej. Niestety, jeszcze dziś, w XXI wieku, kobiety wykazują mniejsze zaufanie do własnych umiejętności cyfrowych, a to właśnie one dają szansę na równy i sprawiedliwy dostęp, o czym dziś bardziej niż kiedykolwiek, w miesiącach lockdownu, przekonujemy się każdego dnia w naszych rodzinach i w miejscu pracy. Nie może być żadnej zgody na wykluczenie cyfrowe. Już teraz przerażają dostępne dane, według których większość zatrudnionych musi zdobywać umiejętności cyfrowe, by utrzymać miejsca pracy. W skali świata 75 milionów miejsc pracy może zniknąć w wyniku automatyzacji – zwróciła uwagę Andżelika Możdżanowska.

W związku ze wzrostem przemocy domowej podczas lockdownu, PE zamierza wezwać do stworzenia elastycznych systemów ostrzegania w sytuacjach kryzysowych.

Pojawił się też pomysł utworzenia nowych służb, które pomogą kobietom skontaktować się bezpośrednio z policją przez telefon, e-mail lub SMS.

RIRM

drukuj