Papież: Wielka nadzieja opiera się na Słowie Boga

Wielka nadzieja jest zakorzeniona w wierze (…), nie opiera się na naszym słowie, ale na Słowie Boga – powiedział Ojciec św. Franciszek. Podczas audiencji w Watykanie, Papież wskazał w Liście św. Pawła do Rzymian na postać Abrahama jako naszego „ojca w nadziei”.

Bóg, który objawia się Abrahamowi, jest Bogiem, który zbawia, Bogiem, który wyprowadza z rozpaczy i śmierci, Bogiem, który powołuje do życia – mówił Ojciec Święty. To jest właśnie owo doświadczenie, do którego przeżywania i my jesteśmy wezwani – dodał Papież Franciszek.

Podczas dzisiejszej audiencji generalnej Ojciec św. Franciszek zaapelował o ochronę ludności cywilnej Iraku, zwłaszcza w zachodniej części Mosulu, a także uchodźców. To pilny obowiązek – dodał wzywając do modlitwy o pokój i pojednanie w tym kraju.

Zwrócił się też do obecnej na placu św. Piotra delegacji przedstawicieli grup religijnych z Iraku: szyickiej, sunnickiej, chrześcijańskiej i jazydów.

„Proszę, byście modlili się o to, aby Irak odnalazł w pojednaniu i w zgodzie między swymi różnymi grupami etnicznymi i religijnymi pokój, jedność i dobrobyt” – mówił papież.

Ojciec św. oświadczył: „Moja myśl biegnie ku ludności cywilnej znajdującej się w potrzasku w zachodnich dzielnicach Mosulu i ku wysiedlonym z powodu wojny, z którymi czuję się złączony w cierpieniu poprzez modlitwę i duchową bliskość”.

„Wyrażając głęboki ból z powodu ofiar krwawego konfliktu ponawiam apel do wszystkich o zaangażowanie sił, by chronić cywilów, co jest absolutnym i pilnym obowiązkiem” – wezwał Papież ,Franciszek.

Zwracając się do Polaków Papież powiedział:

„Przygotowując się do sprawowania tajemnic śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, uczmy się żyć nadzieją mocniejszą od śmierci i każdego zła, bo opartą na słowie Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna i również nas wskrzesi do nowego życia”.

W audiencji uczestniczyło około 15 tysięcy wiernych.

PAP/RIRM

drukuj