o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Panama: Młodzi, świadkowie Odkupiciela!

„Młodzi, świadkowie Odkupiciela w służbie misji” to temat Dnia Alfonsjańskiego – specjalnego spotkania młodzieży redemptorystowskiej w czasie każdych Światowych Dni Młodzieży, tym razem w Panamie, 23 stycznia 2019 r.

Młodzież zgromadziła się przed południem na katechezie prowadzonej przez ks. bp Caracas z Wenezueli w j. hiszpańskim. Mówił o znaczeniu słów Maryi, które są tematem całego ŚDM: „Oto ja, Służebnica Pańska” i ich znaczeniu dla naszych osobistych spraw oraz życia Kościoła i społeczeństwa ze zwróceniem uwagi na sytuację Ameryki Łacińskiej.

On także przewodniczył Mszy św., w czasie której dwóch nowicjuszy miejscowej prowincji Ameryki Centralnej złożyło na ręce Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów o. Michaela Brehla CSsR, swoje pierwsze śluby zakonne.

Popołudnie wypełniły świadectwa powołaniowe i prezentacje kultury środokowo-amerykańskiej. Wieczorem zaś odbyła się bardzo poruszająca adoracja Najświętszego Sakramentu ze świadectwami-modlitwą grup ludzi z Nikaragui i Wenezueli, krajów, które obecnie w regionie doświadczają największej przemocy, mordów, biedy i wielkich społecznych niepokojów. Choć niewiele tego dnia rozumieliśmy, to jednak wspólna modlitwa przed Chrystusem Eucharystycznym pozwoliła zjednoczyć się z nimi, razem z nimi płakać i wołać do Boga.

Zwieńczeniem dnia był festiwal młodych – czas na prezentację poszczególnych prowincji. Prowincja Warszawska Redemptorystów i Diecezja Toruńska zaprezentowały dwa tańce – kujawiaka i krakowiaka, by następnie porwać do wspólnego tańca wielu zebranych. Wielki wysiłek włożony w naukę tańca, układów choreograficznych i przywiezienie strojów do dalekiej Panamy opłacił się i mamy nadzieję, że Polska i jej regiony: Kujawsko-Pomorski i Małopolska z Krakowem stały się zebranym bliższe i bardziej rozpoznawalne.

Dzień wcześniej uczestniczyliśmy wszyscy w Mszy św. otwierającej Światowe Dni Młodzieży w Panamie na wybrzeżu Cinta Costera, które będzie także miejscem czwartkowego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem i piątkowej Drogi Krzyżowej. Noc z soboty na niedzielę i poranek niedzielny to wieczorne czuwanie z papieżem i Msza św. na tzw. Metro Park w pobliżu lotniska.

W spotkaniu uczestniczyło ok tysiąca młodych ludzi z całego „redemptorystowskiego świata”, w ok. 90 proc. z Ameryki Łacińskiej i Południowej. Z Europy jedynie nasza 55-osobowa grupa i 4 osoby z Austrii, z Azji zauważyliśmy grupę z Filipin.

W grupie mamy diecezjan Diecezji Toruńskiej (prawie 30 osób), a także parafian z parafii redemptorystów z Krakowa, Gliwic, Wrocławia, Głogowa, Elbląga, Grodna i Torunia. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego z pięciu diecezji: toruńskiej, bydgoskiej, płockiej, gnieźnieńskiej i włocławskiej wspólnie tworzą program „Z Kujaw do Panamy”. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa mogą poznawać dziedzictwo Świętego Patrona Ziemi – Jana Pawła II, przyczyniać się do jedności mieszkańców regionu, a w czasie ŚDM w Panamie promować Kujawy i Pomorze oraz przypominać o papieżu – inicjatorze tych wielkich spotkań młodzieży.

Grupa kujawsko-pomorska liczy w sumie prawie 90 osób i w Panamie młodzież przez rozdawanie materiałów, filmy, tańce i wspólną zabawę, a przede wszystkim osobiste spotkania z młodymi z całego świata zachęcać będzie do odwiedzania Polski, szczególnie Kujaw i Pomorza oraz swoich diecezji.

Wspólnie z młodymi w Panamie są kapłani: ks. Wacław Dokurno z Diecezji Toruńskiej oraz redemptoryści oo. Bogusław Nawracaj, Maciej Ziębiec i Mariusz Mazurkiewicz. W niedzielę, 21 stycznia dojechała jeszcze mała grupa z Krakowa ze SNE „Sursum Corda” z o. Pawłem Drobotem. Do Panamy przybyli także redemptoryści prowadzący transmisje Radia Maryja i TV Trwam: o. Witold Hetnar, o. Grzegorz Woś i o. Marek Raczkiewicz oraz o. Marek Kordecki z Rzymu.

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, Panama/TV Trwam News


[GALERIA] Dzień Alfonsjański w Panamie – fot. o. Witold Hetnar CSsR.

drukuj