fot. sxc.hu

P. Mucha: Będzie propozycja prezydenta ws. systemowej zmiany opieki nad osobami po 75 r. życia

W Kancelarii Prezydenta trwają prace na systemową zmianą dot. opieki nad osobami po 75 roku życia; projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu na początku 2020 roku; zgodnie z nim powstanie sieć Centrów Zdrowia 75+ – zapowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

„W Kancelarii Prezydenta RP trwają prace nad przedstawioną przez Narodową Radę Rozwoju w ramach sekcji ochrony zdrowia koncepcją Centrum Zdrowia 75+. Pracowano nad nią bez mała przez rok. Polega ona na systemowej zmianie prawa, jeżeli chodzi o kwestie związane z koordynacją różnych działań podejmowanych wobec osób, które ukończyły 75 rok życia” – powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, u podstaw tej koncepcji stoi zobowiązanie konstytucyjne dotyczące szczególnej opieki m.in. nad osobami starszymi, co wprost jest wyrażone w konstytucji.

„W art. 68 mamy wprost zapisane, że władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku” – podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

Zaznaczył, że w najbliższych latach w wiek powyżej 75 lat będą wchodzić osoby z wyżu demograficznego po drugiej wojnie światowej, co będzie skutkowało skokowym wzrostem liczby osób w tym wieku.

„Z drugiej strony są prognozy mówiące, że odsetek osób starszych w społeczeństwie będzie wzrastał. Do 2050 roku ponad 15 proc. obywateli to będą osoby w takim wieku” – dodał Paweł Mucha.

W związku z tym, podkreślił, „pojawia się kwestia zapewnienia oferty usług dla starszych obywateli, by mogli zachować sprawność i być w swych środowiskach domowych aktywni, a także kwestia odpowiedniego przygotowania jednostek ochrony zdrowia czy polityki społecznej”.

Paweł Mucha wyjaśnił, że koncepcja Centrum Zdrowia 75+ składa się z dwóch filarów: pierwszy to sieć oddziałów geriatrycznych, drugi – sieć Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową.

„Zgodnie z koncepcją przygotowywaną w Kancelarii Prezydenta, na poziomie powiatów mają być powoływane Centra Zdrowia 75+, jedno centrum na 100-120 tys. mieszkańców. Praca centrów ma być skoordynowana przez odziały geriatryczne” – wyjaśnił prezydencki minister.

Paweł Mucha zaznaczył, że koncepcja ta została przedstawiona na niedawnej konferencji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

„Obecnie jesteśmy na etapie prac przygotowawczych i taka wielka systemowa zmiana to miałaby być ustawa, którą chcielibyśmy na początku przyszłego roku skierować do prac parlamentarnych” – zapowiedział minister.

Docelowy koszt programu Centrum Zdrowia 75 plus to 1 mld 200 mln zł rocznie. Byłby to 1 proc. budżetu NFZ. Źródłem finansowania ma być budżet państwa.

PAP

drukuj