fot. Tomasz Strąg

Oświadczenie lustracyjne Andrzeja Dudy – prawdziwe 

Kandydat PiS w wyborach prezydenckich Andrzej Duda złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o braku związków ze służbami specjalnymi PRL – orzekł w środę Sąd Okręgowy w Krakowie.

Taką sądową procedurę – wszczynaną przez sądy z urzędu – muszą przejść wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich, urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. Nie ma znaczenia, czy sądy już wcześniej badały prawdziwość ich oświadczeń lustracyjnych o ewentualnych związkach z tajnymi służbami PRL.

Jak poinformowała PAP Grażyna Rokita z biura prasowego krakowskiego sądu, Andrzej Duda nie był obecny podczas ogłaszania orzeczenia.

Kandydaci na prezydenta RP są lustrowani z urzędu przez sądy okręgowe właściwe dla miejsca ich zamieszkania. Prawomocny wyrok o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia powoduje m.in. pozbawienie danej osoby możliwości wyboru na urząd prezydenta.

Zgodnie z ustawą, obowiązek poddania się procedurze lustracyjnej spoczywa na osobach urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Ustawodawca przyjął taką datę w związku z tym, że Służbę Bezpieczeństwa rozwiązano z dniem 31 lipca 1990 r., a więc lustrowani są ci, którzy do tego dnia mieli ukończone 18 lat.

PAP/RIRM

drukuj