Organizacje pozarządowe przedstawiły projekty pomocowe

W Dniu Współpracy Rozwojowej zorganizowanego z inicjatyw Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizacje pozarządowe zaprezentowały warszawiakom swoje projekty pomocowe. Polska pomoc trafia głównie do krajów Partnerstwa Wschodniego oraz krajów afrykańskich.

W Miasteczku Edukacji Globalnej, które powstało na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, niedaleko Placu Zamkowego, wolontariusze z organizacji pozarządowych opowiadali o akcjach przeprowadzanych m.in. w Somalii, Nepalu, na Ukrainie czy Tadżykistanie.

Do namiotów tych organizacji, gdzie odbywały się warsztaty i konkursy, zaglądali liczni przechodnie; można było porozmawiać w wolontariuszami, którzy pomagają w różnych regionach świata. Imprezie sprzyjała słoneczna pogoda. Zakończył ją koncert zespołu Sound’n’Grace.

W ostatnich trzech latach polska pomoc rozwojowa i humanitarna docierała do 20 krajów. Wsparcie otrzymały m.in. Ukraina, Białoruś, Gruzja, Afganistan, Kirgistan, Etiopia, Kenia, Sudan, Uganda.

Istotnym kierunkiem pomocy jest pomoc humanitarna, w tych regionach, gdzie występują zagrożenia życia. Takie wsparcie w ubiegłym roku dostali mieszkańcy Ukrainy na terenie działań wojennych, uchodźcy syryjscy w Libanie, osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi w Serbii, Bośni i Hercegowinie.

Jedną z organizacji, która zaprezentowała swoją działalność w Miasteczku Edukacji Globalnej, była Polska Akcja Humanitarna (PAH). Jednym z głównych kierunków pomocy PAH są działania umożliwiające mieszkańcom Afryki dostęp do wody. Przez 20 lat organizacja ułatwiła pozyskiwanie wody 500 tys. ludzi, głównie w Sudanie Południowym, Autonomii Palestyńskiej oraz w Somalii. Akcja ta prowadzona jest od 2006 r., przez ten czas organizacja wybudowała 106 studni, budowane są także systemy przesyłające wodę. Dzięki temu poprawia się stan higieny, woda pozwala też na uprawę roślin i zmniejsza problemy głodu – przekonywali wolontariusze PAH. Jedna studnia może zapewnić dostęp nawet 30 tys. osób.

Program wodny od 7 lat realizuje też Fundacja Edukacji Dla Demokracji (FED) w Tadżykistanie i Kirgistanie. W 2014 r. obejmował on 14 wsi. Zbudowano studnię głębinową, zainstalowano 8 pomp, zbudowano 12 km wodociągów.

Pomocą humanitarną i rozwojową zajmuje się również Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Organizacja m.in. zapewnia pomoc finansową mieszkańcom Ukrainy z okolic Doniecka i Ługańska. W Kenii i Etiopii PCPM w ramach pomocy przeprowadziło szkolenia i doposażyło jednostki straży pożarnej (w krajach tych nie ma profesjonalnej służb ratowniczych).

Organizacja prowadzi także ochotniczy zespół szybkiego reagowania na klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne poza granicami Polski. Zespół Ratunkowy PCPM powstał w styczniu 2014 r. w celu niesienia natychmiastowej pomocy ofiarom klęsk żywiołowych oraz innych kryzysów. W tym roku pomagał on m.in. ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Otworzono tam punkt medyczny, dostarczano materiały medyczne, koce, łóżka polowe.

Na miejscu tej katastrofy pomoc nieśli również polscy strażacy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR. Tworzą ją ratownicy dysponujący specjalistycznym sprzętem ratowniczym (np. kamery wziernikowe, sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny oraz do stabilizacji budynków, sprzęt medyczny), pomagają im pomocy psy ratownicze.

Innym rodzajem pomocy zajmuje się Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która m.in. wspiera demokrację we współpracy z partnerami lokalnymi. Chodzi głównie o wsparcie mediów lokalnych poprzez różnorodne szkolenia dziennikarzy. Takie akcje mały miejsce w Tunezji, Birmie, w Gruzji i na Ukrainie. W ramach jednego z projektów zakupiono profesjonalny sprzęt dla redakcji ukraińskich zajmujących się tematyką krymską.

Co roku na pomoc rozwojową Polska przeznacza około 1,5 mld zł. Trzy czwarte tej kwoty jest przekazywane kanałem wielostronnym na wpłaty – w dużej części do UE, a także do Europejskiego Funduszu Rozwoju, finansującego pomoc dla krajów Afryki Subsaharyjskiej, Karaibów i Pacyfiku. Ok. 103 mln zł jest do dyspozycji MSZ, dzięki którym finansowane są m.in. projekty polskich organizacji pozarządowych.

W 2014 r. nasz kraj przeznaczył na pomoc rozwojową ok. 1,4 mld zł, z czego na współpracę wielostronną – ok. 1,1 mld zł – czyli ponad 80 proc. całości środków. Na pomoc dwustronną Polska przeznaczyła w ubiegłym roku 259 mln zł, czyli około 18 proc. wszystkich środków.

Polska pomoc rozwojowa to 0,09 proc. PKB.

PAP/RIRM

drukuj