Warszawa – Ogólnopolski Protest Zawodów Medycznych

W Warszawie odbędzie się dziś Ogólnopolski Protest Zawodów Medycznych. Wezmą w nim udział pracownicy zatrudnieni m.in. w ratownictwie, fizjoterapii, radioterapii czy diagnostyce laboratoryjnej.

Organizatorzy protestu podkreślają, że pracownicy ochrony zdrowia, którzy wykonują inne zawody medyczne niż lekarz, pielęgniarka i położna, od lat są dyskryminowani.

Przykładem może być Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami – zwraca uwagę Wojciech Werbicki z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

– Ratownicy medyczni, których reprezentuję, w ostatnim czasie byli dyskryminowani poprzez pominięcie w ustawie o kierujących pojazdami samochodowymi, jako jedyna grupa zawodowa nie zostaliśmy zwolnieni z wymaganych szkoleń i kursów, które nakładają na nas dodatkowy wydatek rzędu 3 tys. złotych. Nasze działania trwają od wielu lat, a jesteśmy traktowani przez ten obecny rząd bardzo niepoważnie, pomijani przy legislacji, ustalaniu zasad funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych medycznych grup zawodowych – podkreślił Wojciech Werbicki.

Strajk rozpocznie się o godz. 9.30 pod siedzibą ministra zdrowia. Protestujący przejdą też przed Pałac Prezydencki oraz pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W każdym z tych miejsc złożą swoje postulaty.

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 70 tys. pracowników medycznych wykonujących inne zawody niż lekarz, pielęgniarka czy położna.

RIRM

drukuj