Ogólnopolski Kongres Katolików

Na Jasnej Górze odbył się Ogólnopolski Kongres Katolików „Stop Ateizacji”. Na spotkanie przybyło kilkaset osób m.in. politycy, dziennikarze, publicyści i naukowcy. Obecni byli duchowni, osoby świeckie, przedstawiciele katolickich ruchów społecznych oraz kulturalnych. Przybyli też przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich „Solidarności” Stoczni Gdańskiej. Podczas kongresu powołano Instytut ds. Przeciwdziałania Ateizacji.

Podczas spotkania głos zabrali m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, prof. Piotr Gliński, poseł PiS Jadwiga Wiśniewska, ks. inf. Ireneusz Skubiś, główny organizator Kongresu – poseł Andrzej Jaworski, dr Artur Dąbrowski oraz red. Jacek Karnowski.

Kongres odbył się w Sali o. Augustyna Kordeckiego. Wcześniej prezes PIS Jarosław Kaczyński wraz z delegacją złożył kwiaty pod Epitafium Smoleńskim. Modlitwę w intencji ofiar smoleńskich i wszystkich, którzy w ostatnim czasie zginęli za Ojczyznę poprowadził o. Sebastian Matecki, podprzeor klasztoru jasnogórskiego. Witając przybyłych gości powiedział, że podjęta dziś dyskusja świadczy o woli walki o dziedzictwo Narodu oparte na Ewangelii i samym Bogu.

Na początku spotkania wspomniano również postać zmarłego niedawno ks. kard. Stanisława Nagy’ego, który miał wziąć udział w kongresie. Słowo wstępne, które na dzisiejsze spotkanie przygotował odczytał aktor Jerzy Zelnik. Ks. kard. Stanisław Nagy napisał m.in., że „przeciwnicy Krzyża są lepiej uzbrojeni niż dawniej i będą się ubierali w szaty demokratów”. Dodał, że „każdy kto walczył z Krzyżem ostatecznie okazywał się tyranem”. Wezwał, by „centralne instytucje europejskie odpowiedziały, dlaczego w Europie jest miejsce dla wszelkich ekstrawaganckich, a nie ma miejsca dla Chrystusa”

Podczas kongresu redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela” ks. inf. Ireneusz Skubiś  mówił m.in. o współczesnych zagrożeniach.

– Żyjemy w warunkach zagrożeń mających swoje źródła także w działaniach UE i ONZ. Płyną one z jakichś nieoznaczonych sił globalnych, które chcą pozbawić nas wiary w Boga  i sprawić, byśmy stali się narodem pogańskim. Fala groźnego bezbożnictwa i niewiary zalewa dziś także w jakimś sensie Polskę. Akcja ateizacyjna jest bardzo rozległa i uderza w nasze życie niszcząc moralność chrześcijańską, spychając na margines krzyż i inne znaki religijne – powiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” apelował do wzięcia odpowiedzialności „za zagospodarowanie wolności”.

Były premier Jarosław Kaczyński omówił kwestię polityki państwa polskiego wobec Kościoła. Powiedział, że dziś mamy najtrudniejszą sytuację od czasów komunizmu. Wyjaśnił, że wówczas władza ze względu na swoje podstawy musiała odrzucać chrześcijaństwo. Po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość.

Wyjaśnił, że elity w dużej części ukształtowane przez komunizm były związane z „liberalizmem integralnym”, czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. Scharakteryzował wpływ Unii Europejską i organizacji związane z Narodami Zjednoczonymi. Wymienił współczesne ataki na Kościół jak m.in. kwestie funduszu kościelnego, blokowanie TV Trwam, atak na życie, in vitro i legitymizację związków partnerskich.

– Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją nową i z najpotężniejszym dotychczas atakiem, przy czym ideologia lewicowa i lewicowe podmioty polityczne zostały radykalnie wzmocnione przez całą sferę liberalną – podkreślił Jarosław Kaczyński. WIĘCEJSŁUCHAJ

Przewodniczący organizującego kongres Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji poseł PiS Andrzej Jaworski argumentował m.in., że władza nie tylko pozbawia wielu Polaków dostępu do Telewizji Trwam.

– Pozbawia się na nie tylko jedynej katolickiej TV Trwam, próbuje się na pozbawić możliwości decydowania o naszym życiu jeżeli ma być ono zgodne z Katolicką Nauką Społeczną, jeżeli ma być zgodne z naszym sumieniem. Jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie zrobić wszystko, aby katolicy w Polsce byli podmiotem, a nie przedmiotem – powiedział pos. Andrzej Jaworski.

Kandydat PiS na premiera rządu technicznego prof. Piotr Gliński w socjologicznej analizie współczesnego ruchu katolickiego ocenił go jako znacznie trwalszy niż np. „różnego typu współczesne efemerydy” w rodzaju ruchu przeciw ACTA, ruchów antyglobalistycznych czy nawet obecnych ruchów protestu w Turcji. Piotr Gliński wyjaśnił, że katolickim ruchem społecznym kierują m.in. motywacje sprawiedliwościowe, ekonomiczne, socjalne czy intelektualne. Stwierdził, że ma on też „olbrzymią zdolność mobilizacyjną”.

Wśród innych prelegentów znaleźli się m.in. posłanka Izabela Kloc, która mówiła o inicjatywie zakazu handlu w niedzielę, mecenas Bartosz Kownacki przedstawiał prawne możliwości walki z objawami ateizacji.

Red. Jacek Karnowski powiedział, że środowiska katolickie powinny mieć własne media i odpowiednio je wspierać.

– Ten atak, ta agresja odbywa się na wszystkich polach. Dlatego na wszystkich polach trzeba bronić, ponieważ polskość, katolicyzm, nasza tradycja to jest jeden dzbanek. Tego się nie da rozdzielić, że będzie Polska, ale nie będzie katolicyzmu. Albo będziemy mówili po Polsku, ale nie będzie historii. Dlatego celowo chcą wyrugować nauczanie historii, bo wiedzą że to będzie miało skutki na wszystkich polach: na myśleniu społecznym, politycznym, a nawet gospodarczym. Dlatego na wszystkich polach trzeba tego bronić, bo dostaliśmy dzbanek – całe dziedzictwo i tego się nie da podzielić. Właściwie mówiąc o mediach i Kościele można by zacząć i zakończyć na cytowaniu o. Maksymiliana Kolbego, który powiedział: można zbudować bardzo wiele kościołów ale jeżeli nie będzie mediów, dobrych mediów to te kościoły będą puste – powiedział red. Jacek Karnowski. SŁUCHAJ

Ogólnopolski Kongres Katolików „Stop Ateizacji” zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Ks. abp podkreślał, że myślenie o Polsce nie może być w abstrakcji od tego co się wokół nas dzieje.

– Dziś zgromadzeni na Jasnej Górze na pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Katolików mówimy: stop ateizacji i życiu ludzkiemu wbrew Bogu i poza Bogiem. Myślenie o Polsce nie może być bowiem w abstrakcji od tego, co się wokół nas dzieje. Trzeba odważnie przeciwstawić się owemu ciśnieniu współczesnych tendencji społeczno-kulturowych Europy, albowiem stałym punktem odniesienia jest dla nas dziedzictwo, które wyrasta z wartości narodowych ukształtowanych przez uniwersalną tradycję wiary chrześcijańskiej – powiedział ks. abp Wacław Depo.

Głównymi organizatorami kongresu byli posłowie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji: pos. Andrzej Jaworski (przewodniczący), pos. Małgorzata Sadurska i pos. Bartosz Kownacki. Wśród organizatorów znaleźli się też tygodnik „Niedziela” oraz Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej.

PAP/RIRM

drukuj