Fot. Joanna Adamik

Obchody dnia św. Jana Jerozolimskiego – patrona Zakonu Maltańskiego

Módlmy się, by nie zabrakło wam świadomości, że jesteście spadkobiercami wielkiego dziedzictwa. Wielkiego skarbu wiary, który trzeba strzec i przekazać innym. Ta obrona wiary musi być wspomagana przez ofiarną miłość i służbę biednym, potrzebującym i chorym – mówił ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, podczas Mszy św. z  okazji obchodów dnia św. Jana Jerozolimskiego, patrona Zakonu Maltańskiego.

Ks. abp Marek Jędraszewski podczas homilii przypomniał początki powstania Zakonu Maltańskiego, który za przykładem bł. Gerarda od wieków opiekuje się biednymi  i potrzebującymi pomocy. Ten zakon rycerski, skupiający w sobie przedstawicieli wielu narodów, troszczył się o biednych, chorych, tworzył struktury wewnętrznego ładu, czego symbolem stał się szpital w Margat.

Minęło wiele wieków, ale to, co było u podstaw powstania Zakonu Maltańskiego pozostaje nadal aktualne: obrona chrześcijańskiej wiary oraz posługa chorym. Metropolita krakowski zwrócił uwagę na te dwie gałęzie działalności Zakonu, będące zarazem jego charyzmatem. Jan Paweł II w swojej Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia In Europa” zdiagnozował sytuację duchową Europy, w której gasi się nadzieję, ludzie są zagubieni, nastąpiła erozja chrześcijańskiej tożsamości, przez co człowiek bez nadziei żyje w stanie rozczarowania.

W siódmym punkcie tego dokumentu Ojciec Święty wskazywał na utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, której towarzyszy obojętność religijna.

– Europejczycy są spadkobiercami, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione przez historię, z czego wzięła się pustka duchowa. Podkreślam te stwierdzenia Jana Pawła II by wskazać na to, że Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana na przekór temu, co dzieje się w Europie nie utracił pamięci. Jest świadom chrześcijańskiego dziedzictwa i jest spadkobiercą tego skarbu, którego damy i rycerze chcą strzec, pomnożyć i przekazywać innym. Swoim istnieniem są znakiem sprzeciwu dla tego szczególnego dekadenckiego ducha współczesnej Europy – powiedział ksiądz arcybiskup.

Na zakończenie Eucharystii odmówiono modlitwę Zakonu Maltańskiego. Ks. abp Marek Jędraszewski poświęcił srebrne medale, które zostały wręczone przyjaciołom i dobroczyńcom Zakonu, zaangażowanym w organizację obozów dla niepełnosprawnych w Szczyrzycu.

Korzenie Zakonu Maltańskiego sięgają XI wieku. Współcześnie niesie on pomoc potrzebującym w ponad 120 krajach całego świata. W Polsce Zakon jest obecny od XII wieku, po II wojnie światowej działał na emigracji, a od 1992 roku znajduje się na terenie kraju. Od 2004 utrzymuje swoją ambasadę w Warszawie.

Justyna Tyrka/Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj