Nowy rok akademicki w WSKSIM

Wypowiedź dr Doroty Żuchowskiej, dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Atmosfera w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest dzisiaj bardzo radosna. Po wakacjach Hotel Akademicki jak i nasza uczelnia zapełnia się studentami, którzy rozpoczynają rok akademicki. Nie są to jeszcze tradycyjne zajęcia, dlatego że od kilku lat nasza uczelnia wprowadza coś takiego jak dni propedeutyczne. Jest to czas, na to by można było zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni. Dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonują różne sekcje samorządu studenckiego. Że funkcjonuje teatr „Dobry Wieczór”, że są różnego rodzaju koła naukowe.


Pobierz Pobierz

Jest to również czas, żeby zapoznać się z systemem informatycznym, przejść szkolenie biblioteczne, itd. Jest bardzo napięty grafik pierwszego tygodnia, ale to nie są jeszcze typowe zajęcia, gdzie studenci uczestniczą już w konkretnych przedmiotach. One rozpoczną się dla studentów pierwszego roku od kolejnego tygodnia. Natomiast studenci starszych lat: dziennikarstwa, politologii, informatyki i kulturoznawstwa, zaczynają swoje regularne zajęcia.

Od października rozpoczną się zajęcia w ramach nowej specjalizacji na  kierunku kulturoznawstwo. Specjalność nazywa się techniki aktorskie i reżyseria. Znaleźli się chętni na taką specjalność i od tego roku akademickiego będziemy mogli ją uruchomić. Natomiast zajęcia specjalistyczne będą odbywały się na późniejszych semestrach. Wcześniej są to zajęcia związane z kierunkiem studiów. Również od tego roku akademickiego rusza nowa specjalność, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to dziennikarstwo radiowo –telewizyjne, oczywiście w ramach kierunku dziennikarstwo. To są nowe specjalności na studiach dziennych i cieszymy się, że spotkały się one z zainteresowaniem studentów.

Okazuje się, że na kierunek dziennikarstwa jest dużo więcej studentów, mimo że w innych uczelniach spada zainteresowanie kierunkami humanistycznymi. Możemy być dumni, z tego że przekonują się do nas kolejne młode osoby. W tym roku na dziennikarstwie jest zdecydowanie więcej osób niż w ubiegłym roku.

W czwartek odbyła się nasza rokroczna pielgrzymka, całej uczelni do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. To bardzo ważne wydarzenie, dlatego że co roku poprzedza inaugurację nowego roku akademickiego. Udaliśmy się tam całą uczelnią, czyli wszystkie roczniki, władze uczelni i opiekunowie roczników, aby rozpocząć nowy rok z modlitwą. Chcemy powierzać św. Józefowi wszystkie sprawy. Nasi studenci bardzo chętnie jeżdżą do Kalisza. Modlą się tam o dobrą żonę lub dobrego męża. Mam dowody na to, że te modlitwy są wysłuchiwane bo jest wiele małżeństw zawieranych między osobami kończącymi naszą uczelnię.

Modlitwa jest integralną częścią naszej uczelni. W październiku codziennie odprawiane jest Nabożeństwo Różańcowe i Apel Jasnogórski, który wieczorem gromadzi studentów w kaplicy. Kilka razy w tygodniu jest Msza święta  i w każdy czwartek o godzinie 12.00 przerywamy na ten czas zajęcia. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tej Mszy św. żeby wspólnie modlić się razem z wykładowcami, ojcami i duszpasterzami.

Studenci podyplomowi rozpoczynają swoje zajęcia 20 października, ponieważ cały czas trwa nabór. Na studia podyplomowe mogą zgłaszać się ci, którzy chcą podjąć studia dwusemestralne dziennikarskie, na retoryce i komunikacji społecznej. Mogą też studiować grafikę komputerową i techniki multimedialne. Są też relacje międzynarodowe i dyplomacja i nowa propozycja studiów z zakresu rzecznika prasowego. Ta propozycja jest skierowana do tych studentów, którzy ukończyli już studia pierwszego albo drugiego stopnia. By podjąć takie studia trzeba mieć dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia.

Rodzice przysyłając do nas swoje dzieci nie mają czego się obawiać, bo są one  w dobrych rękach. Jednocześnie chciałabym skierować podziękowanie do wszystkich, bez których nie moglibyśmy istnieć a wspomagają nas coraz liczniejsze osoby. Dziękujemy mecenasom naszej uczelni, którzy również przeznaczają pieniądze na to, żeby studenci mogli się kształcić.

Przyznajemy stypendia motywacyjne, dla tych którzy angażują się w naukę, jak również dla tych biedniejszych. Mimo że w naszej Ojczyźnie jest coraz trudniej pod względem ekonomicznym to dziękujemy, że Państwo nie zapominają o nas.

Wypowiedź dr Doroty Żuchowskiej, dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

drukuj