Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Od nowego roku zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie.

Podmiot zainteresowany koncesją będzie sprawdzany m.in. pod kątem doświadczenia. Zezwolenie przyznawane będzie przez ministra środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

Poseł Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju wskazuje, że rozwiązania nie przewidują utworzenia specjalnego organu, który decydowałby o tym, kto otrzyma koncesje.

– Weryfikacja będzie się opierała wyłącznie o papiery. A jak wiadomo papier przyjmie wszystko, więc to będzie następna fikcja i miejsce do korupcji. Niestety tak to przewiduję, że to będzie miejsce do potencjalnej korupcji i kolejnej utraty przez Polskę następnych złóż. Nie mówię, że tak się zdarzy, ale takie zagrożenie istnieje. Nie ma organu państwa, który byłby w stanie w imieniu państwa, w imieniu społeczeństwa, wprowadzić prawidłową politykę geologiczną – być narzędziem państwa w prowadzeniu tej polityki – powiedział poseł Mariusz Orion Jędrysek.

Geolog podkreśla, że zasoby geologiczne to największy potencjał pod względem ekonomicznym i finansowym, jaki posiada Polska.

RIRM

drukuj