Nowela ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych ponownie trafi do Sejmu

Do ponownych prac w Sejmie trafi nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. To efekt poprawki, jaką do ustawy zgłosiła senacka Komisja Obrony Narodowej.

Poprawka zakłada podwyższenie limitu liczby stanowisk dla żołnierzy zawodowych ze 130 tys. do 150 tys. Za nowelą głosowało 47 senatorów, „przeciw” było 27, a 4 wstrzymało się od głosu.

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki wyraził nadzieję, że wprowadzenie tej poprawki przetnie wszelkie ataki opozycji wobec rządu.

– Pierwotna nasza propozycja wskazywała liczbę 130 tys. żołnierzy zawodowych, co faktycznie zwiększałoby liczebność możliwą żołnierzy zawodowych o 5 tys. I rozpętała się wielka walka, wielki „spór” medialny – zamiast koncentrować się na tym, co najważniejsze i szukać pieniędzy na modernizację i rozwój Polskiej Armii. (…) W związku z tym w porozumieniu z Senatem i Ministerstwem Obrony Narodowej wspólnie wypracowaliśmy taką koncepcję, która przetnie jakiekolwiek wątpliwości i spory, bo nie było żadnej utajnionej intencji ministra obrony narodowej, żeby ograniczyć Polską Armię. I zaproponowaliśmy poprawkę 150 tys., która powinna tutaj zakończyć ten spór –  mówi Bartosz Kownacki.

Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki przekonywał też, że zwiększone środki na armię zostaną przeznaczone głównie na dwa cele: „odbudowę zdewastowanej infrastruktury i budowę nowej oraz modernizację sił zbrojnych”.

Zgodnie z przyjętą ustawą, w przyszłym roku nakłady na obronność mają wynieść co najmniej 2 proc. PKB, a docelowo w 2030 r wzrosnąć do minimum 2,5 proc. PKB.

Wiąże się to z ustaleniami państw NATO podjętymi na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonymi w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB.

RIRM

drukuj