Nowe przepisy dot. odraczania obowiązku szkolnego

Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące odraczania obowiązku szkolnego. Pozostałe zapisy noweli ustawy o systemie oświaty m.in. dotyczące asystentów nauczycieli wejdą w życie 1 września 2014 r.

Dzięki nowym przepisom, rodzice będą mogli – na podstawie opinii psychologa – cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia.

Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z nowelą o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców.

Zdaniem przeciwników obniżenia wieku obowiązku szkolnego z ruchu „Ratuj Maluchy!” zmiana ta niekoniecznie ułatwi odraczanie obowiązku szkolnego. „Po wejściu w życie nowych przepisów (…) obowiązek szkolny będzie mógł być odroczony tylko wtedy, gdy z opinii wprost będzie wynikać takie zalecenie” – napisali oni w swojej opinii do projektu nowelizacji.

Mają też oni wątpliwości czy stworzenie możliwość cofnięcia dziecka ze szkoły do 31 grudnia jest rozwiązaniem korzystnym dla niego.

„Naraża je duży stres – dużo bardziej sensowne jest odroczenie obowiązku szkolnego w takim terminie, by dziecko mogło pozostać w przedszkolu. Natomiast w przypadku porażek szkolnych, co do których ten przepis mógłby mieć zastosowanie, okres odroczenia od września do końca grudnia jest zbyt krótki. Efekty przedwczesnego rozpoczęcia edukacji szkolnej często nie są widoczne na samym początku nauki, lecz np. dopiero w drugim półroczu pierwszej klasy” – napisali w opinii.

RIRM/PAP

 

drukuj