fot. PAP/Rafał Guz

NIK negatywnie o polskiej polityce dot. złóż w latach 2008-2016

Polska nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej dot. gazu łupkowego – stwierdziła w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Izba negatywnie oceniła działania w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zarówno złóż miedzi, jak i węglowodorów – w tym gazu łupkowego.

Kontrola objęła działania kierownictwa Ministerstwa Środowiska w latach 2008-2016.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że koncesje były wydawane w sposób niespójny i nieskuteczny.

– Koncesji udzielano w sposób dalece nieefektywny, z opóźnieniami i nadmierną uznaniowością. W efekcie Polska nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż i zasobów gazu łupkowego – mówił Krzysztof Kwiatkowski.

To – jak dodał prezes NIK – nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju; utrudnia to także prowadzenie realistycznej polityki surowcowej.

Jednocześnie NIK przypomina, że obecnie resort środowiska przygotowuje projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej oraz zmiany przepisów ustawy Prawa geologicznego i górniczego, co Izba odnotowuje jako sygnał mogący dobrze rokować na przyszłość.

RIRM

drukuj