Nielegalny obrót w polskim rynku rolniczym

Co roku rolnicy tracą setki milionów złotych na skutek zakupu podrobionych środków ochrony roślin. Nielegalny obrót może stanowić nawet 15 proc. polskiego rynku.

Obrót nielegalnymi i podrobionymi środkami ochrony roślin ma wartość od 250 do nawet 375 mln zł rocznie. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zastrzega, że choć ten problem występuje w całej UE, to jednak Polska należy do państw najbardziej narażonych na działalność przestępców. A to dlatego, że najwyższy poziom nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin odnotowywany jest w państwach Unii Europejskiej, na terenie których biegnie granica zewnętrzna Unii. Do naszego kraju ogromne ilości fałszywych pestycydów trafiają głównie zza wschodniej granicy. Najczęściej podrabiane są preparaty w małych opakowaniach i herbicydy, czyli środki przeznaczone do zwalczania chwastów. Często zawierają one szkodliwe substancje, które niszczą uprawy lub nie mają w ogóle aktywnego środka i zastosowanie ich do oprysków nie przynosi żadnych efektów. W jednym i drugim przypadku straty odnotowują rolnicy, którzy dopiero po jakimś czasie orientują się, że padli ofiarą działalności przestępców.

TV Trwam News/RIRM

drukuj