fot. PAP/Lech Muszyński

W niedzielę obchody Dnia Mokradeł w Parku Narodowym „Ujście Warty”

Prezentacja o znaczeniu mokradeł, wycieczka terenowa i cześć artystyczna – w ten sposób Park Narodowy „Ujście Warty” będzie obchodził w niedzielę Światowy Dzień Mokradeł. Ujściowy odcinek Warty należy do najcenniejszych w Polsce obszarów podmokłych.

Impreza nawiązuje do ustanowienia w irańskim mieście Ramsar Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych – poinformowała Dorota Wypychowska z PN „Ujście Warty”.

„Właśnie do takich obszarów należy Park Narodowy +Ujście Warty+, który został wpisany na Listę Konwencji Ramsar w 1984 r., jeszcze jako rezerwat przyrody +Słońsk+. Ujściowy odcinek Warty należy do najcenniejszych w Polsce obszarów podmokłych, będących ostoją dla wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych. To one są największym skarbem naszego parku” – powiedziała PAP Dorota Wypychowska.

Niedzielna impreza odbędzie się w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” mieszczącej się przy drodze krajowej nr 22 w Chyrzynie nieopodal Kostrzyna nad Odrą. Początek o godz. 10:00.

Przewidziano m.in. część artystyczną przygotowaną przez dzieci, warsztaty origami, projekcję filmu Tomasza i Michała Ogrodowczyków pt. „Bagna są dobre!” oraz wycieczkę terenową z przewodnikiem.

Dorota Wypychowska dodała, że Park cały czas rozwija działalność edukacyjną. W końcu stycznia br. podpisał umowę o dofinansowanie budowy i wyposażenia Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego, który ma powstać w Słońsku.

Projekt, którego realizacja potrwa do połowy 2021 r., będzie kosztował 22,9 mln zł, a Unia Europejska wesprze go kwotą 12,9 mln zł. Oprócz środków unijnych, budowę muzeum ma współfinansować Park Narodowy +Ujście Warty+ oraz Ministerstwo Środowiska.

„Budynek muzealno-edukacyjny, gdzie przygotowane zostaną między innymi wystawy oraz warsztaty dla nauczycieli i organizatorów turystyki, będzie miał prawie 1,8 tys. m2. Zamierzamy obejmować działaniami edukacyjnymi 20 tys. osób rocznie” – wyjaśniła Dorota Wypychowska.

Nadwarciańskie mokradła są przede wszystkim ostoją wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych. Dotychczas na terenie Parku stwierdzono około 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych.

Tamtejszy ekosystem został ukształtowany głównie przez działania człowieka na przestrzeni minionych 300 lat. Zmianie uległo nie tylko samo koryto rzeki, jej bieg, ale również szata roślinna i krajobraz.

Z dobrodziejstw terenów podmokłych korzystają zarówno światy roślin i zwierząt, jak i ludzie. W przypadku „Ujścia Warty” znaczna część Parku jest udostępniana rolnikom w celu ekstensywnego wypasu zwierząt i wykaszanie łąk z pożytkiem dla przyrody (ochrona aktywna ptaków).

Rozległe mokradła Parku, zwłaszcza torfowiska, biorą udział w obiegu węgla w przyrodzie. Magazynując dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy, zatrzymują i czasowo wyłączają z obiegu olbrzymie ilości węgla, czym ograniczają emisję do atmosfery dwutlenku węgla, który m.in. jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany.

Mokradła i bagna są naturalnym rezerwuarem wody. Na przykład tylko południowa, zalewowa część PN „Ujście Warty” może zgromadzić około 130 mln m3 wody. Oprócz wynikających z tego faktu wielu funkcji przyrodniczych oraz klimatycznych, ma to również znaczenie przeciwpowodziowe.

„Ujście Warty” podobnie jak inne mokradła, to także doskonałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji, takich jak: obserwowanie ptaków, fotografia przyrodnicza, turystyka piesza i rowerowa czy wędkarstwo.

Światowy Dzień Mokradeł ustanowiono na pamiątkę wydarzenia z 2 lutego 1971 r. Tego dnia w irańskim mieście Ramsar została przyjęta Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych, zwana Konwencją Ramsar. Polska ratyfikowała ją w 1978 r.

Tegoroczny Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”.

PAP/RIRM

drukuj