Nie milkną echa sprawy komendanta miejskiej policji w Radomiu

Usuwanie krzyży z budynków policji to nie pierwsze kontrowersje wokół komendanta Karola Szwalbe. Nasz Dziennik przypomniał, że w ubiegłym roku podlegli mu policjanci z komisariatu w Łochowie próbowali wpłynąć na ks. Tomasza Duszkiewicza, by ten sprostował kazanie.

Chodziło o homilię, w której kapłan nawiązał do katastrofy smoleńskiej, kwestii zamachu, a także działań policji wobec uczestników marszu „Obudź się, Polsko”. Szwalbe był wtedy komendantem Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, której podlega komisariat w Łochowie.

Ostatnio głośno wokół Komendanta Karola Szwalbe zrobiło się po tym, jak kazał on usunąć krzyże z podległych sobie jednostek, oraz namawiał policjantów, by nie uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę.

– Dla mnie ta sytuacja jest bardzo oburzająca. Nie może być tak, że komendant policji stara się narzucić jakąś nową ideologię, nowy trend swoim podwładnym policjantom. Należy zadać pytanie: czy komendant chce narzucić komuś swoje własne poglądy, czy też chce się komuś przypodobać i dlatego prowadzi takie, a nie inne działania. Wysłałam w tej sprawie – w imieniu Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski – pismo do komendanta policji, jak i ministra spraw wewnętrznych po to, żeby zainterweniowali w tej sprawie – powiedziała poseł Małgorzata Sadurska.

Interwencji w tej sprawie domaga się też poseł Tomasz Kaczmarek, który skierował pisma do MSW, Państwowej Inspekcji Pracy, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

– „Bóg, Honor, Ojczyzna” – dla policjantów te wartości są zawsze żywe i bardzo ważne.  W większości policjanci, którzy na co dzień pracują narażając swoje życie, walcząc z przestępczością kierują się tymi ideałami i wartościami. Decyzja komendanta w Radomiu o tym, żeby ściągnąć krzyże w komisariacie i w pomieszczeniach budynku komend podlegających komendantowi to ogromny skandal. Przede wszystkim rażące łamanie przepisów prawa – zaznaczył poseł Tomasz Kaczmarek.

 

 

***

 

Warszawa, 8 sierpnia 2013 roku

 

Do
Prokuratora Generalnego
Andrzeja Seremeta

Z A W I A D O M I E N I E

O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Działając zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu Karola Szwalbego przestępstw złośliwego naruszania praw podległych mu pracowników i funkcjonariuszy wyznających wiarę katolicką, przekroczenia uprawnień w związku z wydaniem polecenia służbowego usunięcia krzyży z podległych mu jednostek Policji oraz zakazania swoim podwładnym uczestniczenia w pielgrzymce policjantów do Częstochowy, tj. o czyny z art. 194 KK, art. 195 par. 1 KK, art. 196 KK, art. 218 KK, art. 231 KK w związku z art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, 2, 5 i 6  Konstytucji RP, art. 1, art. 2 pkt 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 183a i  art. 933Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.  wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

UZASADNIENIE

W publikacji „Naszego Dziennika” pt. „Komendant wyrzuca krzyże” (Czwartek, 8 sierpnia 2013, Nr 184 (4723)) ujawniono, że Komendant Miejski Policji w Radomiu Karol Szwalbe nakazał usunięcie krzyży ze wszystkich podległych mu jednostek Policji oraz zakazał swoim podwładnym uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy.

Tym samym osoba, która sprawuje jedno z najwyższych stanowisk w służbie powołanej do ścigania przestępców, sama dopuściła się czynów zabronionych, a to:

1. Art. 194 KK poprzez ograniczanie swoich podwładnych w przysługujących im prawach ze względu na fakt, iż są katolikami, tj. odebranie im prawa do posiadania w miejscu pracy krzyża i zabronienia im uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
2. Art. 195 par. 1 KK poprzez złośliwe przeszkadzanie podległym mu policjantom w organizacji pielgrzymki do Częstochowy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
3. Art. 196 KK poprzez obrażanie uczuć religijnych podległych mu policjantów, stwierdzając, iż katolicki krzyż nie ma prawa wisieć w pomieszczeniach służbowych, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
4. Art. 218 KK w związku z naruszeniem art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, 2, 5 i 6 Konstytucji RP, art. 1, art. 2 pkt 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 183a i art. 933 Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania poprzez złośliwe naruszanie praw podległych mu pracowników i funkcjonariuszy Policji, poprzez odebranie im prawa do posiadania w miejscu pracy symbolu krzyża oraz zakazania im uczestnictwa w pielgrzymce do Częstochowy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

5. Art. 231 KK w związku z naruszeniem  art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, 2, 5 i 6  Konstytucji RP, art. 1, art. 2 pkt 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 183a i  art. 933 Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania poprzez niedopełnienie obowiązku przestrzegania ww. przepisów i nieograniczania i niedyskryminowania swoich podwładnych ze względu na fakt, iż są katolikami, oraz doprowadzenie podejmowanie działań bez podstawy prawnej, tj. w wyniku przekroczenia posiadanych uprawnień, a polegających na nakazaniu usunięcia krzyży z podległych mu jednostek policji oraz zakazania podwładnym uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy.

Źródło: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/50301,komendant-wyrzuca-krzyze.html

Mając powyższe na względzie, wnoszę o:

1. Ściganie i ukaranie sprawcy opisanych wyżej przestępstw Karola Szwalbego.
2. Nadanie statusu pokrzywdzonych wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji wyznania katolickiego.
3. Poinformowanie mnie o sposobie zakończenia postępowania w niniejszej sprawie.

        Z poważaniem

 Tomasz Kaczmarek

 Poseł na Sejm RP

 RIRM/ND

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl