fot. NBP

NBP wprowadził do obiegu monetę upamiętniającą Annę Walentynowicz

Narodowy Bank Polski od piątku 20 września wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 90. rocznicę urodzin działaczki antykomunistycznej Anny Walentynowicz – poinformował bank.

Historyk Sławomir Cenckiewicz w folderze emisyjnym ocenił, że Walentynowicz (1929-2010) to jedna z najważniejszych postaci w polskich dążeniach do niepodległości lat 80.

„W 1978 r. przystąpiła do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Była kolporterką prasy niezależnej, pisywała do >>Robotnika Wybrzeża<<, brała udział w spotkaniach i naradach, a przede wszystkim udostępniała swoje mieszkanie na działalność antykomunistyczną. W ramach represji 7 sierpnia 1980 r. została zwolniona ze Stoczni Gdańskiej. 14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej proklamowano w jej obronie strajk. Była jedną z inicjatorek przekształcenia protestu w strajk solidarnościowy. Stała się symbolem rodzącej się >>Solidarności<<” – przypomniał Sławomir Cenckiewicz.

W folderze czytamy ponadto, że Anna Walentynowicz po 13 grudnia 1981 r. została zatrzymana i osadzona w obozie internowanych kobiet w Gołdapi. Zwolniono ją w lipcu 1982 r., by miesiąc później ponownie aresztować. Wyszła z więzienia w marcu 1983 r., ale w grudniu tamtego roku aresztowano ją po raz trzeci. Opuściła więzienie dopiero w kwietniu 1984 r. Później podróżowała po kraju, brała udział w licznych uroczystościach, manifestacjach i protestach.

Zaprzyjaźniła się z ks. Jerzym Popiełuszką, którego męczeńska śmierć była dla niej prawdziwym wstrząsem. Należała do przeciwników rozmów Okrągłego Stołu. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył Annę Walentynowicz Orderem Orła Białego. 10 kwietnia 2010 r. zginęła w katastrofie smoleńskiej” – napisano.

NBP informuje, że na awersie monety został przedstawiony fragment gdańskiego Pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Anna Walentynowicz brała udział w budowie pomnika. Umieszczony poniżej napis „Anna Solidarność” jest najbardziej rozpowszechnionym przydomkiem bohaterki, podkreślającym jej wkład w powstanie ruchu „Solidarności” – wskazał bank. Rewers monety przedstawia wizerunek Walentynowicz, a trzy hasła – Odwaga, Skromność, Konsekwencja – podkreślają zasady, którymi kierowała się w życiu i działalności.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 12 tys. sztuk. Cena monety będzie wynosić 130 zł brutto. Monety będzie można kupić w oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 25 września br. Tego dnia do obiegu zostanie wprowadzona moneta poświęcona 140-leciu Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

PAP/RIRM

drukuj