Nagroda im. Grzegorza Palki dla minister Elżbiety Rafalskiej

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska otrzymała nagrodę Grzegorza Palki za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, „strategicznego dla Polski ze względów demograficznych” – programu 500+. Nagrodę w jej imieniu odebrał wiceminister Stanisław Szwed.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Elżbieta Rafalska otrzymała nagrodę im. Grzegorza Palki w dziedzinie ogólnopaństwowej.

„Ta nagroda jest przede wszystkim za bardzo dobre wdrożenie programu 500+. Oczywiście głównym wprowadzającym było Ministerstwo Rodziny, ale bez samorządów, które realizowały to bezpośrednio – nie byłoby takiego sukcesu. To jest duży sukces, nasz wspólny” – powiedział wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, który odebrał nagrodę w imieniu minister Elżbiety Rafalskiej.

Wiceminister przypomniał, że z programu korzysta ponad 4 mln dzieci.

„To jest też ponad 40 mld zł, które bezpośrednio trafiły do polskich rodzin – to jest pierwszy transfer w ogóle w historii naszego kraju, który trafia bezpośrednio do rodzin” – podkreślił Stanisław Szwed.

Dodał, że w wyniku wdrożenia programu 500+ gwałtownie spadł wskaźnik ubóstwa wśród dzieci i rodzin wielodzietnych. Wskazał też na podniesie się wskaźników dzietności.

„Myśmy założyli w programie (500+ – PAP) od samego początku, że muszą być też odpowiednie środki na wdrożenie programu, stąd te środku, które w postaci 2 proc. wartości, ponad 300 mln zł, trafiło do samorządów na realizację były wystarczającymi środkami, żeby samorządy nie miały problemów z wdrażaniem programu” – dodał pytany o to, jak wyglądała współpraca kierowanego przez niego resortu z samorządami w kwestii wdrażania programu 500+.

Nagrodę przyznawaną za wybitne zasługi dla samorządności terytorialnej ustanowiła Liga Krajowa – stowarzyszenie samorządowców promujące działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w Polsce. W 2017 roku kapituła przyznała 8 nagród i 9 wyróżnień. W tym roku zgłoszono 24 kandydatury.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym kapituła przyznała nagrody: skarbnikowi miasta Katowice Danucie Kamińskiej, staroście Strzeleckiemu Józefowi Swaczynie, wójtowi gminy Miedźna Bogdanowi Taranowskiemu i prezydentowi Świnoujścia Januszowi Żmurkiewiczowi.

Nagrodę imienia Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego pierwszego prezydenta miasta Łodzi w III RP, od 1998 r. przyznaje Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Nagroda ma postać srebrnego medalu z wizerunkiem Palki oraz dyplomu. O przyznanie nagrody mogą wnioskować posłowie i senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia samorządowe.

PAP/RIRM

drukuj