Nabór wniosków do konkursu „Po pierwsze Rodzina”

W piątek rusza nabór w ramach drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina”. Na organizacje pozarządowe czeka prawie 8,5 mln zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny.

Konkurs adresowany jest m.in. do stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. To także oferta dla organizacji, które przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

Dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina” organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Ponadto nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Chcemy promować wartość, jaką jest rodzina i jako państwo realnie ją wspierać – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

– Chcemy, by młodzi ludzie decydowali się na małżeństwo, w którym będą rodziły się dzieci i tworzyli dobry klimat dla rodziny. Bardzo ważnym ogniwem w tworzeniu tej koalicji są także organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku po raz pierwszy ogłoszony był konkurs „Po pierwsze Rodzina”. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki temu konkursowi stworzono wiele dobrych rzeczy. W tym roku również otwieramy kolejną edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina” – tłumaczy Marlena Maląg.

Oferty konkursowe będą zbierane do 30 kwietnia br.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj