Min. Rafalska: węgierska polityka rodzinna to punkt odniesienia

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która od poniedziałku składa wizytę na Węgrzech, uznała we wtorek węgierską politykę rodzinną za „punkt odniesienia” i zapowiedziała korzystanie w Polsce z węgierskich doświadczeń.

„Śmiało mogę powiedzieć, że dla mnie węgierska polityka rodzinna jest jakimś punktem odniesienia” – powiedziała minister w rozmowie z PAP po wtorkowej konferencji o polityce rodzinnej obu krajów w Węgierskim Instytucie Spraw Zagranicznych i Handlu, w której obok niej uczestniczyli minister ds. zasobów ludzkich Zoltan Balog oraz sekretarz stanu ds. rodziny, młodzieży i spraw międzynarodowych Katalin Novak.

Polska minister powiedziała, że chciałaby skorzystać z doświadczeń węgierskich zarówno na poziomie rządowym, samorządowym, jak i organizacji pozarządowych (tzw. trzeciego sektora).

„Te dobre praktyki przeszły swój etap sprawdzania w życiu i jeżeli będzie można je zaproponować u nas, to na pewno to zrobię” – oświadczyła.

Według niej godne rozważenia są np. węgierskie rozwiązania związane z opieką żłobkową. Wspomniała m.in. o wchodzącym w życie 1 stycznia 2017 r. zapisie, zgodnie z którym samorząd będzie zobowiązany zapewnić opiekę żłobkową, jeżeli takie życzenie wyrazi co najmniej 5 rodziców.

Podkreśliła też, że podczas wizyty na Węgrzech odwiedziła Centrum Rodziców „Dom”, „gdzie jest możliwość obecności rodziców, dzieci, specjalistów, pedagoga, opiekunów, a więc kompleksowej doraźnej opieki, która jest udostępniana w bardzo funkcjonalny sposób rodzinom”. Zaznaczyła przy tym, że tego rodzaju punkty opieki powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rodziców.

„Na pewno uważnie prześledzimy całą ustawę żłobkową i wszystkie dotychczasowe praktyki. W Polsce miejsc żłobkowych mamy ciągle za mało i ich dostępność jest bardzo terytorialnie zróżnicowana” – dodała.

Wśród interesujących rozwiązań węgierskich wymieniła też zachęty do większej aktywności zawodowej kobiet oraz stwarzanie dobrych warunków do godzenia ról zawodowych i ról rodzinnych, np. możliwość podejmowania pracy w niepełnym wymiarze.

Według Rafalskiej największym sukcesem węgierskiej polityki rodzinnej jest to, że „udało się skoncentrować działania absolutnie wszystkich, a więc rządu, samorządu, trzeciego sektora i innych jeszcze partnerów społecznych wokół polityki rodzinnej”, że wszyscy Węgrzy „wiedzą, jaką wartością jest ta polityka rodzinna” i że jest w niej „duży komponent związany też z aktywnością zawodową”. „Czyli, że jest absolutne odejście od polityki socjalnej na rzecz roli pomocniczej państwa” – oceniła.

„My zaczęliśmy od wprowadzenia programu 500 plus. Teraz musimy nadać też inny kierunek działań naszej polityce rodzinnej” – dodała.

Minister zakończy swą trzydniową wizytę na Węgrzech w środę. W tym dniu odwiedzi m.in. żłobek.

PAP/RIRM

drukuj