fot. PAP/Jacek Turczyk

Min. Radziwiłł: Największym osiągnięciem resortu ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie

Ministrowie rządu Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali dziś dokonania swoich resortów. Sukcesy Ministerstwa Zdrowia przedstawił szef resortu Konstanty Radziwiłł. Planowany stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB, co oznacza ok. 500 mld zł dodatkowo w ciągu 10 lat – to zdaniem min. Radziwiłła największy sukces resortu, którym kieruje.

Stworzenie sieci szpitali, zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i program bezpłatnych leków dla seniorów – to tylko część działań resortu zdrowia w ciągu dwóch lat, o których mówił Konstanty Radziwiłł.

Największym osiągnięciem Ministerstwa Zdrowia jest ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie. Jak zapowiedział Konstanty Radziwiłł, w ciągu najbliższych 10 lat do systemu opieki zdrowotnej trafi ok. 500 mld zł.

To już nie tylko plan, nie tylko przewidywania, ale po prostu to się dzieje. Dodatkowe wydatki z tego tytułu będą 2-krotnie większe niż te, które będą przeznaczone na projekt Rodzina 500 plus. Gdybym miał wymienić największe osiągnięcie ostatnich dwóch lat, nie mam żadnej wątpliwości, że to właśnie ta historyczna ustawa, kierująca ogromny strumień pieniędzy na zdrowie, jest takim osiągnięciem. Śmiało można powiedzieć, chociaż to określenie nie znalazło swojego miejsca w przestrzeni publicznej, że to projekt Zdrowie plus, nawiązując do różnych innych „plusów”, którymi rząd się chwali – mówił Konstanty Radziwiłł.

Jako osiągnięcia minister wskazał także m.in.: zmiany na liście leków refundowanych, rozszerzenie katalogu bezpłatnych szczepień, wprowadzenie Ratunkowego Dostępu do Technologii Medycznych, poprawę funkcjonowania pakietu onkologicznego, zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy, zwiększenie liczby studentów medycyny, czy przywrócenie stażu podyplomowego.

PAP/RIRM

 

drukuj