Miejsce Piastowe: trwa sympozjum naukowe „Wychowanie dla Niepodległości”

W Miejscu Piastowym trwa sympozjum naukowe pt. „Wychowanie dla Niepodległości”. Organizatorami konferencji są Zgromadzenie św. Michała Archanioła i Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości sprzyja naukowej refleksji nad różnymi aspektami naszej niepodległości. Taką refleksję podjęli uczestniczy sympozjum w Miejscu Piastowym. Spotkanie zainaugurowała uroczysta Msza św. w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej ks. abp Józef Michalik.

– Gdy zechcemy wycofać się z siebie, genialny Chrystus poda nam rękę. Chrystus genialny poda nam rękę – zawsze. To Gombrowicz w swoim dzienniku. Chrystus podaje rękę człowiekowi pokornemu, szczerze proszącemu o pomoc i dlatego jesteśmy tu dzisiaj, żeby Go poprosić o to, żeby wydobył z naszych serc to, co On chce widzieć ze swego obrazu – powiedział ks. abp Józef Michalik.

Spotkanie przebiega pod hasłem „Wychowanie dla Niepodległości”.

– Chcemy pokazać, że niepodległość jest tym doświadczeniem, które musi cały czas być pielęgnowane. Nie jest to kwestą jakiegoś zamkniętego etapu. Nie jest to kwestą stu ostatnich lat, co świętujemy, ale jest doświadczeniem żywym, które musi być na nowo odejmowane, na nowo rozumiane i adoptowane w tym myśleniu do warunków geopolitycznych, w których aktualnie żyjemy – podkreślił ks. Leszek Przybylski CSMA, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym.

Powrót Polski na mapy Europy zawdzięczamy w głównej mierze rodzinie i Kościołowi – zaznaczyła w liście skierowanym do uczestników sympozjum wicepremier Beata Szydło.

– Rodzice i dziadkowie opowiadali swym dzieciom i wnukom dzieje naszego kraju i ukazywali piękno naszej tradycji. Duchowieństwo zaś pielęgnowało wiarę w narodzie, podzielonym przez trzech zaborców i dodawało sił w walce z opresyjnymi władzami. Wszystko to budowało w naszych przodkach niewysłowione pragnienie wolności, które ostatecznie doprowadziło do ziszczenia się naszego snu o suwerenności Polski – zauważyła Beata Szydło.

Ważne miejsce w niepodległościowej pedagogice zajmuje nauczanie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.

Walka o zachowanie tożsamości narodowej ma się odbywać jego zdaniem przede wszystkim jako walka przeciw wadom i grzechom narodowym, wśród których błogosławiony wymienia pijaństwo, nikotynizm, hazard, rozrzutność, wzajemną nienawiść. I trzeba powiedzieć, że po 110 latach od napisania „Boju bezkrwawego” walka przeciw tym grzechom, narodowym wadom, w dalszym ciągu jest aktualnym wyzwaniem – mówił ks. dr Rafał Kamiński CSMA, wicegenerał Księży Michalitów.

Pierwszym, a jednocześnie naturalnym środowiskiem, wprowadzającym dziecko w świat wartości społecznych, na bazie których można budować postawę patriotyzmu, jest rodzina – wskazał ks. dr Zbigniew Babicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W procesie wychowania rodzinnego bardzo ważne staje się wyzwalanie wartości wewnętrznych dziecka, wspieranie jego rozwoju, osobowości, podmiotowości, odpowiedzialności, za jakość własnego życia i uczenia się podejmowania działań dla dobra wspólnego. Rodzinna edukacja patriotyczna, obywatelska i moralna pozostaje zintegrowanym procesem wychowania, realizowanym w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego – podkreślił ks. dr Zbigniew Babicki.

Podczas dzisiejszego dnia konferencji swoje referaty wygłoszą m.in. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart.

TV Trwam News/RIRM

drukuj