Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój powstały z inicjatywy Światowej Rady Kościołów. Tego samego dnia obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalony przez ONZ.

Pomysł, by święto obchodzone było co roku dnia 21 września powstał w 2004 roku podczas spotkania sekretarza generalnego światowej Rady Kościołów ks. dr. Samuela Kobii i sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana.

O modlitwę tego dnia o pokój zaapelował Ojciec św. Franciszek podczas środkowej audiencji ogólnej w Watykanie.

Zachęcam katolików na całym świecie, by przyłączyli się do innych chrześcijan i błagali Boga o dar pokoju w najbardziej niespokojnych miejscach naszej planety. Niech pokój, dar Jezusa, zawsze przebywa w naszych sercach i wspiera postanowienia i działania przywódców narodów i wszystkich ludzi dobrej woli – powiedział Ojciec św. Franciszek.

Papież zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy szczególnie w intencji Syrii. Jak powiedział trudna sytuacja w tym państwie może być rozwiązana jedynie na drodze dialogu.

– Zaangażujmy się wszyscy we wspieranie wysiłków na rzecz rozwiązania dyplomatycznego i politycznego ognisk wojny, które nadal napawają niepokojem. Moja myśl biegnie szczególnie ku drogim mieszkańcom Syrii, których tragedia humanitarna może być rozwiązane jedynie na drodze dialogu i negocjacji, w poszanowaniu sprawiedliwości i godności każdej osoby, szczególnie osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych – dodał Papież.

RIRM 

drukuj