Małopolska: rozpoczął się kalwaryjski odpust Wniebowzięcia NMP

Msza św. oraz procesja Współcierpienia Matki Bożej z bazyliki do kaplicy Domku Matki Bożej zainaugurowały w niedzielę uroczystości odpustu Wniebowzięcia NMP w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kulminacja nastąpi za tydzień.

Rokrocznie uroczystości w sanktuarium, będącym duchową stolicą Małopolski, gromadzą dziesiątki tysięcy wiernych. Tradycja ich odprawiania sięga czterech wieków.

Niedzielne uroczystości zwieńczyły nieszpory.

Bernardyn o. Tarsycjusz Bukowski, rzecznik sanktuarium, powiedział, że uroczystości są „wyrazem wielkich pragnień ludzkich – spotkania Boga w swoim życiu”.

„Pielgrzymom pomaga w tym piękno krajobrazu, architektury, modlitewny nastrój, a przede wszystkim sakramenty święte” – powiedział.

Rzecznik dodał, że kulminację uroczystości odpustowych Wniebowzięcia Matki Bożej poprzedzają procesje Boleści (Współcierpienia) Maryi oraz Zaśnięcia Matki Bożej.

„W ten sposób podczas odpustu obchodzone są całe Dróżki Kalwaryjskie, które, jak mówił św. Jan Paweł II wyrażają tajemnicę zjednoczenia syna z matką. Procesje (…) pokazują wielką cześć dla Maryi i wdzięczność wszystkich modlących się w tym miejscu” – powiedział PAP o. Tarsycjusz Bukowski.

We wtorek, w uroczystość NMP Kalwaryjskiej, Mszę św. będzie sprawował o. Teofil Czarniak, minister prowincjalny Bernardynów w koncelebrze kapłanów dekanatu kalwaryjskiego i okolicznych parafii.

„Wieczorem w bazylice zostanie odśpiewany Akatyst ku czci Bogurodzicy, a następnie różaniec i Apel Maryjny” – powiedział o. Tarsycjusz Bukowski.

W czwartek, w święto Wniebowzięcia NMP, na Mszach św. święcone będą zioła i kwiatów.

„Wieczorną eucharystię przy ołtarzu polowym sprawowali będą bernardyńscy misjonarze” – dodał rzecznik.

W piątek przy kaplicy Domku Matki Bożej odprawione zostaną nieszpory. Z wiernymi modlili się będą metropolici: szczecińsko–kamieński ks. abp Andrzej Dzięga i krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Po nieszporach wyruszy procesja Pogrzebu Matki Bożej.

„Po jej zakończeniu, przy kościele Grobu Matki Bożej, arcybiskupi odprawią mszę św.” – powiedział o. Tarsycjusz Bukowski.

Sobota będzie Dniem Młodych.

„Młodzi będą przeżywali ten dzień jako pierwszą stację w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2022 r.” – podkreślił bernardyn. Wieczorem wierni przejdą w procesji ze świecami. Uroczystościom przewodniczył będzie ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa.

Centralne uroczystości odpustowe odbędą się w przyszłą niedzielę.

„Procesja Wniebowzięcia NMP rozpocznie się przy kościele Grobu Matki Bożej po porannej eucharystii. Sumie przy ołtarzu polowym będzie przewodniczył ks. kard. Zenon Grocholewski, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, w obecności ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Uroczystości zakończą nieszpory i procesją po pl. Rajskim przed bazyliką” – poinformował rzecznik sanktuarium.

Początki odpustu sięgają XVII w., gdy powstał kalwaryjski klasztor Bernardynów. Skromna początkowo procesja Pogrzebu i Chwały Matki Bożej w święto Wniebowzięcia szybko się rozrosła. W latach 30. tego stulecia pojawiła się kapela oraz wojsko, a nieco później salwy armatnie. W połowie XVII w. bernardyni urządzali już dwie procesje: 13 sierpnia w dniu pogrzebu Matki Bożej oraz 15 sierpnia.

Po pierwszym rozbiorze Polski z dróżek kalwaryjskich zniknęły elementy militarne. Zaczęły natomiast występować asysty z różnych miejscowości. Występują w ludowych strojach. Jest ich kilkadziesiąt. Szczególnym znaczeniem cieszy się Asysta Cieszyńska, która uczestniczy w uroczystościach od 1740 r. Pątnicy znad Olzy cieszą się specjalnymi przywilejami. Mogą m.in. nieść trumnę z figurą Matki Bożej.

Rozkwit obrzędów związanych z Wniebowzięciem przypada na wiek XX. Po II wojnie został zmodyfikowany program uroczystości. Aby uwzględnić bardziej duchowe potrzeby wiernych wprowadzono polskie nieszpory zamiast nabożeństw łacińskich. Od tego czasu procesję Wniebowzięcia kończy uroczysta suma pontyfikalna.

Kulminacja uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. To tradycja od czasów ks. kard. Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski zawsze uczestniczył w uroczystościach Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciał jednak też pielgrzymować do Kalwarii. Dlatego zaproponował, by Bernardyni przenieśli odpust.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle z klasztorem Bernardynów wybudowano dróżki przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie.

PAP/RIRM

drukuj