Madrycki kongres o niewoli babilońskiej

W Madrycie zakończył się międzynarodowy kongres „Żydzi w Babilonie”. Wzięli w nim udział specjaliści m.in. z Hiszpanii, Izraela, Włoch i Polski. Kongres zorganizował wydział literatury chrześcijańskiej i klasycznej Uniwersytetu Św. Damazego.

Żydzi w niewoli babilońskiej, motywy „wygnania”, proroka Daniela i Syjonu w literaturze biblijnej i patrystycznej, a także w liturgii i sztuce to niektóre z tematów, jakie zostały poruszone podczas kongresu. Głównym punktem była prezentacja glinianych tabliczek z inskrypcjami z okresu króla Nabuchodonozora II, czyli sprzed ponad 2,5 tys. lat. Spisane w języku akadyjskim tabliczki zawierają opis codziennego życia biblijnych mieszkańców Judei zesłanych do Babilonii.

Jednym z uczestników kongresu był filolog ks. Marek Gubernat MSF.

Tego typu spotkania są doskonała okazją do wymiany myśli, ale też do spotkania wysokiej klasy patrystycznej szkoły hiszpańskiej i polskiej szkoły filologicznej. Takie spotkania mogą odbywać się tylko przy założeniu, że mamy doskonałą znajomość języków. Jest to niewątpliwie okazja do tego, aby – chociaż geograficznie daleko – to jednak zapoznać się z dorobkiem hiszpańskiej patrystyki i z czym wielokrotnie się spotkałem w Hiszpanii też okazja do zaprezentowania bogatego dorobku patrystycznego i filologicznego polskich naukowców – podkreślał ks. Marek Gubernat MSF.

Prof. Jesús Ponce przedstawił motyw Babilonii w hiszpańskiej literaturze XVI i XVII. Uczestnicy mogli również wziąć udział w koncercie na harfę i flet „Wokół Syjonu”, podczas którego wykonano por raz pierwszy kilka utworów kompozytora Sebastiana Mariné.

o. Marek Raczkiewicz CSsR

drukuj