M. Morawiecki: KERM skupi się na najważniejszych sprawach dla gospodarki

Przedmiotem prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów będą najważniejsze kwestie z punktu widzenia gospodarki, w tym akty prawne, „które będą miały wpływ na gospodarkę, przekraczający pewien pułap finansowy” – zapowiedział na pierwszym posiedzeniu Komitetu jego szef Mateusz Morawiecki.

KERM będzie pracował nad kwestiami, „które w szerokim zakresie będą wpływały na różne dziedziny życia gospodarczego” – dodał wicepremier.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się takimi tematami, jak prawo wodne, regulacje rynku mocy, prawo zamówień publicznych, konstytucja dla biznesu czy ułatwienia dla przedsiębiorców – wymieniał Morawiecki.

Wicepremier zaznaczył też, że w pracach KERM będzie od czasu do czasu uczestniczyć premier Beata Szydło.

„Za to chciałem serdecznie podziękować, bo to oznacza bardzo wysoki priorytet, który przykładamy do pracy KERM” – powiedział.

Dodał, że jego zastępcą w KERM będzie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, z którym ustalił tryb koordynacji i synchronizacji prac obu komitetów, aby „nie było niepotrzebnych powtórzeń i niepotrzebnego powielania pracy” oraz „by w sprawny sposób regulować całą materię gospodarczą”.

Priorytetem będzie utrzymanie deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Podkreślił wagę wymiaru europejskiego w życiu gospodarczym.

„Chcę zapewnić, że dla nas ogromnym priorytetem będzie utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego państwa poniżej 3 proc. (PKB – PAP). Jest to ważne z punktu widzenia percepcji rynków finansowych, rynków kapitałowych (…), jest to potrzebne z punktu widzenia oglądu sytuacji gospodarki polskiej przez agencje ratingowe, jak już wszyscy w tym roku się tego nauczyliśmy” – podkreślił.

Dodał także, że „chcemy być dobrym krajem członkowskim Unii Europejskiej”, który „dba o jednolity rynek i swobodę przepływu”. „I będziemy też zabiegać o to, żeby te swobody, które przekładają się na pozytywny wzrost gospodarczy Polski, żeby one również były lepiej postrzegane, niż są do tej pory. Bo nie chcemy być krajem członkowskim traktowanym gorzej, niż te najsilniejsze kraje Unii Europejskiej” – zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił, że wymiar europejski jest niezwykle ważnym obszarem życia gospodarczego, praktycznie dla każdego z ministrów zasiadających w KERM. Wskazał, że nad zgodnością polskich regulacji z prawem Unii Europejskiej w Komitecie czuwał będzie wiceszef MSZ Konrad Szymański.

PAP/RIRM

drukuj